Lišov

Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:České Budějovice

Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 21. září 2018

Program:
Od 16,00 do 18,00 – pro rodiče a děti  a nejmladší žactvo – cvičení se zvířátky v sokolovně
Od  16,00 do 18,00 –  děti  –  zálesácké dovednosti – oddíl  Pobytu v přírodě – hřiště a klubovny
Od  18,00 – 20,00 – rodiče s dětmi, žactvo – večerní  hra po městě zakončená ve sklepeních sokolovny
Od 21,00 – stezka odvahy   a noc v sokolovně – pro členy oddílu Pobytu v přírodě
(dívčí oddíl Hadimršky má v současné době 40 děvčat a chlapecký oddíl Šipky 35 chlapců)  

O sokolovně

Objekt nynější sokolovny byl vystavěn v 16. století. Pivovar v Lišově byl založen roku 1535 zástavním držitelem hlubockého panství Ondřejem Ungnadem ze Suneku. V roce 1598 udělil Jáchym Ondřej z Hradce městečku Lišovu právo vařit pivo, roku 1898 rozhodli o zrušení pivovaru. Avšak již v následujícím roce se objekt zrušeného obecního pivovaru dočkal jiného využití. Do užívání jej převzala zdejší tělocvičná jednota Sokol, která se dosud scházela v sálech lišovských hostinců a pro níž byla myšlenka na stavbu vlastní sokolovny z finančních důvodů nereálná. Roku 1900 tedy představitelé Sokola dohodli s obcí předání podstatné části pivovaru a bylo rozhodnuto, že z původní varny bude zřízena vlastní tělocvična, ze spilky šatny a ze stájí se stane místnost pro výborové schůze. K uhrazení nákladů bylo použito pokladní hotovosti 1382 zlatých a ostatní náklady hrazeny z půjčky. Přestavbu se podařilo dokončit ještě během roku 1900. Slavnostní otevření sokolovny, spojené s veřejným cvičením II. okrsku sokolské župy Husovy, proběhlo 9. září 1900.

Charakter objektu se v průběhu dalších let podstatně měnil. Od doby sjednocení tělovýchovy spravovala objekt Tělovýchovná jednota Jitona Lišov. Po znovuobnovení T. J. Sokol v roce 1991 převzala jednota sokolovnu v celkově špatném stavu. Ačkoliv se peníze na investice získávaly vždycky špatně, podařilo se nám zrealizovat mnoho akcí, které vedly ke zlepšení stavu sokolovny – vybudováno nové sociální zařízení, rekonstrukce střech, přestavba hřiště na volejbal a nohejbal, vyměněna oken v tělocvičně.

Samozřejmě se v průběhu let prováděly další drobné akce, ale pořád zůstává sokolovna přítěží, která enormně zatěžuje náš rozpočet. Vzhledem k tomu že jde o historický objekt, zasahují do oprav památkáři a tím značně narůstají náklady na opravy.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.