Podrobnější informace:

I letos se dveře naší sokolovny otevřou a pro členy bude možné i přenocovat. Letošní program bude mít dvě části – městskou hru a samotné spaní v tělocvičně. Pro ty, kteří chtějí absolvovat hru (jen děti :-)) bude sraz v pátek 24.6. v 16.00 před Sokolovnou, pokud přijdete jen spát, pak doražte až na 20.00.

Sejdeme se  na adrese: Bubenečská 4/181, Praha 6 - Dejvice.

 

 

O sokolovně

V neděli 4. března 1888 se sešlo 22 občanů Dejvic v hostinci "U Hrdličků" na ustavující valné hromadě Sokola Dejvice. Dejvická jednota se stala jednou z nejstarších sokolských tělocvičných jednot. Pro účely cvičení propůjčil sokolům sál svého hostince A. Hrdlička, náčelník nové jednoty. Právě proto nesl později tento hostinec název "U Sokola". Dne 30. srpna 1896 vypracoval výbor stanovy k založení "Družstva pro postavení tělocvičny Sokolu v Dejvicích". Nedostačující prostor pro cvičení v této době sokolové značně pociťovali a jednota byla nucena zřídit pobočku pro cvičení v předních Dejvicích v restauraci "U Zlatého papouška". V létě se cvičilo na zdejší zahradě, majitel restaurace dokonce zakoupil hrazdu. Cvičení tu zakotvilo, a tak, když dejvičtí sokolové dostali výpověď z hostince "U Hrdličků", přesunuli se na dlouhých osm let právě sem. Když při národnostních nepokojích obsadil restauraci jeden z útvarů rakouské armády, přestěhovalo se sokolské cvičení do hostince "Na Kotlářce", který vlastnil starosta Sokola Dejvice. 

Důležitým mezníkem se stává rok 1905, kdy je starostou jednoty bratr Josef Šteiner. V říjnu toho roku se Sokol Dejvice stěhuje do nově vybudovaného tělocvičného sálu, přístavby hostince "U Krále Jiřího", jehož majitelem byl Vavřinec Müller. Smlouva s dejvickou jednotou byla tehdy uzavřena na 10 let. V tomto objektu sídlí Sokol Dejvice dodnes. 

Ačkoli byla výnosem rakousko-uherského ministerstva vnitra z 24. listopadu 1915 rozpuštěna Česká obec sokolská, činnost v jednotách neustala, i když byla často velmi omezena. Ustavující valná hromada Sokola Dejvice po první světové válce se konala 12. února 1919. Správní výbor tehdy potvrdil pronájem tělocvičny Vavřince Müllera. O dva roky později se jednota s panem Müllerem a manželi Keklovými dohodla na odprodeji činžovního domu čp. 181 včetně restaurace a používané tělocvičny. Kupní cena činila 1 090 000 korun, jednota disponovala jen částkou 200 000 korun. Zbytek obnosu byl nakonec získán půjčkami. 

V březnu 1925 předložil člen dejvické jednoty prof. architekt R. Klenka zdarma vypracované plány na přestavbu tělocvičny stavebnímu úřadu Prahy ke schválení. V srpnu téhož roku je přestavba zadána k řízení staviteli J. Dneboskému a 2. září téhož roku se začíná budovat. K slavnostnímu otevření došlo 27. prosince1925 slavnostní hudební a tělocvičnou akademií. 

Po okupaci v březnu 1939 se ještě krátce v sokolovně cvičilo, brzy ale došlo k jejímu uzavření. Poté byl objekt zčásti změněn na protiletecký kryt, zčásti na sklad zkonfiskovaného židovského nábytku. Cvičitelský sbor jednoty se přesunul s některými cvičenci do jednoty na Hradčany, kde se ve cvičení pokračovalo do 12. dubna 1941. Již v květnu 1945 byla činnost jednoty obnovena a 17. května došlo k vypsání sbírky na obnovu sokolovny. Ta totiž byla po válce pro zahájení činnosti naprosto nezpůsobilá. Všechny prostory v suterénu od sebe oddělovaly pancéřové dveře, pevně zabudované cvičební nářadí bylo zničeno, ostatní chybělo. Do konce srpna 1945 vynesla sbírka 88 548 korun. Do jednoty se vrátila i část poschovávaného majetku, a to včetně historických praporů, které u sebe během války schovával praporečník jednoty bratr Rudolf Šolc. Na podzim se mohli členové do sokolovny vrátit. V roce 1952 dochází k reorganizaci tělovýchovy, dejvický Sokol přešel pod správu Národního výboru v Praze 6 a přijal název DSO Slovan ONV 6. 

V roce 1990 delegáti výroční konference jednoty odhlasovali vstup Sokola Dejvice do ČOS. Důležitým krokem byla žádost o převod majetku jednoty z ČSTV. Jednota oficiálně požádala 16. 12. 1991, k dohodě však došlo až v říjnu 1994. V mezidobí jednota jednala o předání restaurace "Dejvická sokolovna" s podnikem RaJ Praha 6. Restaurace byla předána Sokolu Dejvice k 30. 11. 1990 za 250 000 korun.

Zdroj informací, literatura

Pamětní tisk Sokol Dejvice 1888–1988: 100 let. Praha: 1988. 

Pamětní tisk Sokol Praha Dejvice I 1888–1998. Vydala Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I ke 110. výročí svého založení. Praha: 1998.

Občasník dejvického Sokola, číslo 27, březen 2008: Slavnostní vydání ke 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Praha Dejvice I. Praha: 2008.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.

COOKIES
Vážený Big Parťáku, díky souborům cookies můžeme upravovat a vylepšovat naše webové stránky tak, abychom Vám mohli ukazovat informace týkající se Vašich preferencí a mohou sloužit také k personalizaci obsahu a reklam, k analýze návštěvnosti a ke zobrazení různých pluginů třetích stran (např. sociální sítě). Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“. Samozřejmě můžete v nastavení povolit jen některé druhy cookies, ale v takovém případě nám omezujete možnosti přizpůsobit naši nabídku podle toho, co zrovna hledáte.