Sokolovna v Poděbradech

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Středočeský
Župa:župa Tyršova
Okres:Nymburk
Stav objektu:existuje
Autor objektu:František Krásný
Datace:1927
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Sokol v Poděbradech byl založen 1. srpna 1863. Z počátku členové cvičili v létě na dvoře staré radnice, v zimě pak v pronajaté místnosti hostince U zeleného stromu (dnes Savoy), poté se sokolové přesunuli do sálu Na kovárně. Všechny prostory byly ale nedostačující. V prosinci 1892 se konala mimořádná valná hromada jednoty, na které byl schválen příspěvek 30 krejcarů měsíčně pro všechny členy poděbradského Sokola. Byl to příspěvek na stavbu sokolovny. V roce 1896 schválila valná hromada koupi staré tovární budovy, tzv. Šmolkárny v dnešní Fügnerově ulici. Na jejím místě byla vystavěna podle plánů stavitele Profta první sokolovna v Poděbradech. Po první světové válce, kdy se znovu objevil zájem o kulturu těla i ducha a přibývalo stále nových členů poděbradského Sokola, přestala stará sokolovna kapacitou dostačovat. Začalo se proto uvažovat o stavbě nové budovy na stejném místě. Roku 1920 se vytvořilo Družstvo pro vystavení sokolovny v Poděbradech. Pod záštitou "Družstva" pak byly mezi členstvem i příznivci Sokola organizovány finanční sbírky a hledáni vhodní řemeslníci.

K původní budově sokolovny byl přistavěn nový kinosál a další prostory. Návrhy vytvořil významný český architekt František Krásný, který projektoval také přestavbu Michnova paláce na Tyršův dům. Krásný originálně vyřešil propojení obou sálů dřevěnými pohyblivými mezistěnami, takže bylo možné plochu v sokolovně až zdvojnásobit. Se stavbou se započalo roku 1926. Projekt počítal s velkým cvičebním sálem, kinem a restaurací. Přilehlé letní cvičiště bylo vybaveno konstrukcí pro nářaďové cvičení, s možností pořádat zde hromadná vystoupení. V zimě pak sloužilo jako kluziště. Nový sokolský areál byl slavnostně otevřen 24. 7. 1927 a při té příležitosti byl v Poděbradech uspořádán slet župy Tyršovy. Uvedené datum bylo zaznamenáno na pamětní bronzové desce se jmény sokolů, kteří padli v první světové válce.

Podoba z roku 1927 poděbradské sokolovně zůstala dodnes, v roce 2008 byla svépomocí rozšířena o nářaďovnu. 

Zdroj informací, literatura

https://www.sokolpodebrady.cz/historie/

http://podebradskenoviny.cz/historie/podebradska-sokolovna-dilo-vyznamneho-architekta-krasneho

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.