Sokolovna v Rakovníku

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Středočeský
Župa:župa Budečská
Okres:Rakovník
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Otakar Novotný
Datace:1914
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Dne 25. července 1869 proběhla v Rakovníku ustavující valná hromada spolku Sokol. Protože však město nemělo do té doby ani hasičský sbor, vznikla na naléhání městské rady organizace s názevm Tělocvičnohasičský spolek Sokol. Zahájení vlastní činnosti spolku se posunulo až do roku 1870. Cvičilo se v zadní části hostince U černého orla. Dvůr se upravil a opatřil nářadím. V zimě pak užíval rakovnický Sokol místnost v hostinci U Pepičky. Cvičilo se v prvním poschodí, kde se nacházela i Měšťanská beseda. Od počátku rakovnického Sokola bylo spojení tělovýchovy s hasičským odborem věcí mimořádnou. V praxi ale patrně sokolové hasičství zanedbávali. Roku 1873 se tak hasičský odbor Sokola přetvořil na samostatný sbor dobrovolných hasičů. Sokol tedy zůstal pouze tělocvičnou organizací, ale chyběla vlastní sokolovna. Časté přemísťování cvičení do pronajatých nevyhovujících místností i stěhování letních cvičišť si vynutilo zabývat se myšlenkou výstavby vlastní tělocvičny. První žádost městské radě o přidělení pozemku na stavbu tělocvičny odeslal Sokol Rakovník už v roce 1883. Po neúspěšných žádostech si upravila jednota na delší dobu terén na východním předměstí v místech "Na střelnici". K problému výstavby sokolovny se výbor vrátil znovu v říjnu 1886, kdy byl schválen návrh na založení Družstva pro stavbu sokolovny. Naděje navíc vzrostla i tím, že rakovnickým purkmistrem byl v této době člen místního Sokola Otomar Zákon. A skutečně ještě v roce 1886 zastupistelstvo města schválilo převod potřebného pozemku. Nikoho tehdy patrně nenapadlo, že na sokolovnu se bude čekat dalších 27 let.

Slavnostní výkop sokolovny odstartoval stavbu 30. května 1913. Celá stavba byla dokončena v neuvěřitelně krátké době. K užívání byla předána 21. června 1914, cvičilo se v ní ale už dřív, při nácviku na župní slet. Modernistická budova rakovnické sokolovny, kterou navrhl přední pražský architekt a žák profesora Jana Kotěry Otakar Novotný, patří dodnes k mimořádně cenným dokladům vysoké úrovně kulturního života českých měst. Během  první světové války byla sokolovna využívána pro potřeby Červeného kříže, v průběhu 20. století sloužila k tělocvičným a reprezentačním účelům.Stavbě z bílých cihel začali rakovničtí říkat "Bílý dům".

Od roku 1958 byl objekt památkové chráněn, v roce 2017 byla sokolovna prohlášena za národní kulturní památku. 

Sokolovna v Rakovníku představuje velice hodnotný příklad avantgardní architektury z let 1912–1914.

Zdroj informací, literatura

https://pamatkovykatalog.cz/?element=12324528&sequence=1&mode=fulltext&keywords=Sokolovna+v+Rakovn%C3%ADku&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

125 let rakovnického Sokola (1869–1994)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.