Bývalá sokolovna Konice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Olomoucký
Župa:župa Olomoucká-Smrčkova
Okres:Olomouc
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Plány stavitel Petr Kočíř, stavbu provedli stavitelé: Petr Kočíř, Jasef Daněk a Antonín Valenta
Datace:1925
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

V roce 1921 byla v Konici vystavěna budova sokolovny. Se stavbou se započalo 11. března, 15. května bylo slavnostní odhalení základního kamene, 25. září konáno slavnostní otevření. Plány vypracoval stavitel Petr Kočíř, stavbu provedli společně stavitelé: Petr Kočíř, Jasef Daněk a Antonín Valenta. Náklad dosáhl výše 400.000 Kč. Stavba byla umožněna jedině obětavou pomocí členstva. První divadelním představením v sokolovně byl Karel Havlíček Borovský od F. F. Šamberka, sehraný 28. října 1921.

Po převratě, kdy práce sokolská byla plně uznávána, využili jsme příznivé doby a když zástupy nového členstva s nadšením hrnuly se do jednoty, vybudovali jsme si v r. 1921 sokolovnu.
Jen naúmorná práce, odvaha činovníků i členstva spojená s velikým nadšením pro věc sokolskou mohly dokázati to, co za daných poměrů bylo vykonáno. Měli jsme 16.000 Kč na hotovosti, rozpočet zněl na 73.000 Kč a stavba stála 400.000 Kč. V této cifře jsou ovšem započítány oběti členstva a příznivců za práci nádenickou, povozy, dřevo a jiný stavební materiál, jež byly poskytnuty z větší části zdarma. Pracovní povinnost byla 120 hodin. Staveniště podobalo se mraveništi, na němž se hemžilo v plné práci členstvo již před 4. hodinou ranní a večer přes 8 hodin.
Nová sokolovna byla slavnostně otevřena 25.září 1921.

Rok 1986 byl rokem zahájení přístavby sokolovny. Celková hodnota této přístavby podle projektu je 1.800.000 Kč. V roce 1986 bylo na tuto opravu uvolněno 250.000 Kčs. Z toho bylo vyčerpáno 200.000 Kč. Byla provedena demolice přístavby pro kino, vyhloubena a vybetonovány žumpa. Dále pak byl zakoupen stavební materiál. Na brigádnických pracech se zúčastnilo 80 členů a bylo odpracováno 1.689 zhodin. V roce 1987, 1988 pokračovaly stavební práce, byla postavena hrubá stavba, vyčerpáno více jak 200.000 Kč, odpracováno 3.520 hodin. V roce 1989 byla zhotovena střecha.
Rok 1990. V tomto roce se také pokračovalo na opravě sokolovny kde se prováděly elektroinstalace, vodoinstalace, zazdívání a zasklení oken a další zednické práce. Bylo vyčerpáno 200.000 Kčs.

V roce 2012 již nebyla využívána jednotou, využití bylo jen občasné. Tohoto roku píše lokální tisk mimo jiné: "Radnice v Konici porušila smlouvu, kterou uzavřela před patnácti lety s místními sokoly. Zavázala se v ní, že nejpozději do letošního roku zrekonstruuje budovu sokolovny. Slib nesplnila, navíc majetek nechala zpustnout." V roce 2014 uvažuje obec o přetvoření sokolovny na komunitní centrum. V roce 2017 píše prostějivský deník: "Je to již více jak třiadvacet let, co se v konické sokolovně konala poslední kulturní akce. Už tehdy byla v hodně špatném stavu. Dvě desítky let, co její hlavní prostory vůbec nebyly nevyužívány, se na objektu podepsaly katastrofálním způsobem. rozlehlá stavba se změnila doslova v ruinu... "

Na sklonku 2019 bylo téměř dokončeno nemožné – někdejší sokolovna, nyní již "Komunitní centrum Konice", se dočkala nového kabátu a kompletní opravy. Na stavbu, která přišla zhruba na 31 milionů korun, se podařilo získat dotace z evropských fondů ve výši 19 milionů.

Zdroj informací, literatura

kronika města Konice

http://konice.cz/

https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/radnice-v-konici-nedostala-smlouve-sokolovna-zpustla-20121027.html

http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/21376-sokolovna-v-konici-se-po-desitkach-let-docka-opravy

https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nove-komunitni-centrum-v-konici-lide-si-jej-prohlednou-uz-o-vanocich-20190917.html

https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/zacileno-na-konici-komunitni-centrum-aneb-co-o-nem-mozna-jeste-nevite-80190619.html

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.