Bývalá sokolovna Rožnov (České Budějovice)

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:České Budějovice
Stav objektu:existuje
Datace:přestavba původní budovy matiční školy v roce 1928
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Dnes je Rožnov součástí Českých Budějovic, stejně tak i místní sokolovna patří pod českobudějovickou jednotu. Ale v době, kdy zde vznikla sokolská jednota, byl Rožnov samostatnou obcí.

U vzniku sokolské jednoty v Rožnově v roce 1919 stálo 18 členů. Jak se uvádí v dochované kronice jednoty, „…bez vlastního přístřeší, bez nářadí, s holýma rukama, jen s nadšením pro sokolské ideály…". Patronem zdejší tělocvičné jednoty se stala tehdejší českobudějovická jednota Sokol I. První útočiště rožnovští sokolové našli v sále hostince U Klímů. Později vznikla spolková místnost v hostinci, který vlastnil člen Sokola Jiroušek.

Po první světové válce ukončila svou činnost Matice školská a budovu původní matiční školy z jejího majetku koupil, i na doporučení ústředí, roku 1920 českobudějovický Sokol I. Ale nadále se zde učily děti. K 1. lednu 1925 ji potom za stejnou cenu jednota odprodala rožnovské tělocvičné jednotě. Ale ani tak nemohli ještě rožnovští sokolové cvičit ve svém, budovu stále využívala škola. Jednotu od roku 1925 vedl mladý učitel Josef Beránek, dobrý organizátor, cvičitel i divadelník, vlastenec, všeobecně angažovaný člověk s velkou autoritou. V květnu 1926 bylo slavnostně otevřeno letní cvičiště, přiléhající k budově budoucí sokolovny – za účasti mnohých i nesokolských hostů. Záznam o této akci se dochoval v župním Věstníku.

Budova matiční školy se postupně uvolnila, a tak již nic nebránilo úpravám. Zmizely příčky a vznikl velký sál pro cvičení – vlastně tak vznikla rožnovská sokolovna. Dokonce pouhých devět let od založení jednoty. Stavba sice nebyla architektonicky nijak pozoruhodná, ale pro rožnovské sokoly to konečně byla vlastní základna. Pro nový účel byla slavnostně otevřena v létě 1928. Časem se pak přikoupily pozemky, na kterých vzniklo letní cvičiště.

Dokonce se začalo uvažovat o stavbě nové sokolovny s jevištěm. V předstihu byla schválena dobrovolná pracovní povinnost, obec darovala nějaký materiál, ale mecenáš, který by stavbu pomohl financovat, se nenašel.

Kronika dokumentuje i poválečné roky. Poslední záznam z roku 1951 hovoří o zastavení divadelní činnosti. V roce 1952 byl Rožnov připojen k Českým Budějovicím. Sokolovnu tedy dnes spravuje českobudějovická tělocvičná jednota. Do majetku Sokola se vrátila tělocvična v roce 1991. Převzal ji od TJ Meteor, který ji zřejmě od zrušení Sokola v padesátých letech využíval.

Tělocvična se využívá jak pro všestrannostní cvičení, tak pro sportovní zaměření – volejbal, historický šerm, tance. K dispozici je běžné gymnastické nářadí – žíněnky, kozy, můstky.

Zdroj informací, literatura

https://ceske.budejovice.info/10_12767_t-j-sokol-ceske-budejovice-sokolovna-roznov/?o=80

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pribeh-roznovske-sokolske-jednoty-vypravi-stara-kronika-20150310.html

esbirky.cz

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.