Sokolovna Bohuňovice (Moravské Loděnice, okr. Olomouc)

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Olomoucký
Župa:župa Olomoucká-Smrčkova
Okres:Olomouc
Stav objektu:existuje
Datace:1913
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Moravská Loděnice je bývalá obec, nyní katastrální území obce Bohuňovice v Olomouckém kraji, okres Olomouc.

V roce 1898 byl v Moravské Loděnici založen Sokol, který si roku 1913 vybudoval sokolovnu, jež svého času sloužila i jako kino. Jedná o jediná kulturně-historickou významnou necírkevní stavbu a architektonicky cennou budovu. V roce 1913 byla realizována tělocvična se vstupním vestibulem, v roce 1920 pak bylo přistavěno podsklepené jeviště s bytem správce. Na přístavbu plánovaného přísálí se zázemím se již nedostalo. V poválečné době bylo využití rozšířeno o biograf.

Je to jedna z pěti nejstarších sokoloven v Sokolské župě Olomoucké – Smrčkově a nejstarší veřejná budova v obci. Sokolovna se od samého začátku stala centrem tělocvičného a spolkového života v obci. Počátkem 90. let se sokolovna stala předmětem soudních sporů mezi Obcí sokolskou a ČSTV. Vlastníkem objektu se až v roce 2004 stala TJ Sokol Bohuňovice. Sokolovna byla v té době již nezpůsobilá k provozu. Jediná šance spočívala v rekonstrukci objektu. Po roce 2004 se hledaly cesty, jak sokolovnu zachránit. Od roku 2009 byly opakovaně podávány žádosti o dotace, ale až v roce 2015 přišel úspěch s žádostí o dotaci na zateplení budovy. Díky této dotaci a spolufinancování obce Bohuňovice a finančních darů soukromých osob byla sokolovna zachráněna. Následovala dotace MŠMT, díky níž se realizovaly vnitřní stavební úpravy, dále pak dotace na vytápění a vzduchotechniku.

Zdroj informací, literatura

https://docplayer.cz/1182260-Projekt-rekonstrukce-sokolovny-2015-2018.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Lod%C4%9Bnice

http://www.bohunovice.cz/assets/File.ashx?id_org=643&id_dokumenty=2426

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/bohunovice_sokolovna20070607.html

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.