Sokolovna Paršovice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Olomoucký
Župa:župa Severomoravská-Kratochvilova
Okres:Přerov
Stav objektu:v provozu
Datace:1925
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Dne 15. srpna 1920 založena Tělocvičná jednota Sokol Paršovice a okolí. Členové této nově založené tělocvičné jednoty se řadili z obcí Paršovice, Opatovice, Rakova a Valšovic. Tělocvičná jednota čítala při svém založení na 151 členů, z toho 111 mužů a 40 žen.

Nadšení a zájem o sokolskou myšlenku byl velký, a tak brzy po založení bylo přikročeno ke stavbě nové budovy sloužící k aktivní činnosti sokolské jednoty. Velkou obětavostí a značným úsilím všech členů i příznivců Sokola byla již v roce 1925 slavnostně otevřena nová sokolovna v Paršovicích. Pozemek na stavbu budovy i přilehlého sportoviště darovala bez jakékoliv úplaty členka paní Josefa Kuřerová, rolnice z Paršovic č. p. 10. Rovněž tak veškeré práce provoznické při dopravě stavebního materiálu jakož i práce zednické, tesařské a práce pomocné, byly provedeny členy Sokola zdarma. Celá budova byla tak dostavěna nákladem 280 000 Kčs. Podstatnou část nákladu tvořil úvěr, který však díky bohaté činnosti a dobrému hospodaření jednoty byl postupně umořen.

Tělocvičná jednota Sokol Paršovice a okolí, jak zněl její původní název, patřla organizačně do okrsku Hranice Středomoravské župy Kratochvílovy v Přerově. Současně se založením Sokola v Paršovicích byla založena i jednota čsl. Orla Rakov – Paršovice. Obě tyto organizace mající stejná poslání i cíl, t. j. výchovu mládeže k tělesné zdatnosti i činnosti kulturní, si od svých počátků velmi silně snažily konkurovat o náklonost a vliv široké veřejnosti. Poměrně silná a vlivná členská základna sokolské jednoty si zásluhou své bohaté sportovní i tělovýchovné činnosti získala velmi vlivnou přízeň svého okolí a čestně obstála ve svém poslání i rovnocenné konkurenci. Kladem vždy byla pravidelná sportovní a tělocvičná činnost, završena společným vystoupením na veřejnosti. Tradiční veřejná cvičení se tak stávala svátkem i chloubou celé sokolské sportovní veřejnosti.

Sokolovna v Paršovicích bývá využívaná všemi směry. Jak pro sokoly a hasiče, tak i pro občany a farníky.

Zdroj informací, literatura

https://www.obecparsovice.cz/katalog-firem/sport-a-rekreace/sokolovna-0_3.html

wikipedie

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.