Sokolovna Sloupnice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Pardubický
Župa:župa Východočeská-Pippichova
Okres:Svitavy
Stav objektu:existuje
Autor objektu:architekt br. Vojtěch Vanický
Datace:1929–1930
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Venkovská sokolovna byla postavena v roce 1930 ve stylu české architektonické moderny, ovlivněné holandskou cihelnou architekturou. Projekt připravil architekt, sokol a sloupnický rodák Vojtěch Vanický.

Rozsáhlá obec Sloupnice získala na sklonku dvacátých let 20. století novou dominantu – moderní velkolepou sokolovnu, jejíž architektonické pojetí, které daleko víc než stavbu tělocvičného a osvětového poslání připomíná průmyslový objekt, bylo souměřitelné s nejnovějšími stylovými proudy v Evropě. Po vleklém jednání o tom, ve které z rivalitních částí obce se bude stavět (nad Horní nakonec zvítězila Sloupnice Dolní), projekt v roce 1926 vypracoval architekt Vojtěch Vanický, sloupnický rodák a sokol, tou dobou již spolupracovník svého učitele z pražské akademie Josefa Gočára. Nejednalo se přitom o jeho první práci pro sloupnickou jednotu. Již v roce 1922 dostal úkol nakreslit „představu snu sloupnických sokolů“. Navrhl tehdy spíše skromnou regionalistickou stavbu s folklórními prvky připomínající tvorbu Dušana Jurkoviče. Plány z r. 1926 publikované v časopise Stavitel byly před realizací částečně pozměněny. Velkoryse navržená úprava bližšího pozemku se stupňovitými tribunami a menší provozní budovou se nedočkaly realizace. Realizovaný návrh je diametrálně odlišný. Vliv tvorby Josefa Gočára, ale i zkušenosti z četných studijních cest do zahraničí a z přednášek předních zahraničních architektů měly podíl na tom, že se Vanický za relativně krátkou dobu – 4 roky – přeorientoval od malebných lidových prvků k holandské moderně, purismu a funkcionalismu.

Monumentální účinek stavby umocňuje zasazení do svažitého terénu. Fasáda centrální „kubické“ části je charakteristická kontrastem červeného režného zdiva a světlých omítaných říms a překladů, jejichž horizontální skladba podporuje klidné vyznění. Podélné průčelí, za nímž se nachází trakt s chodbami, galerií a předsálím, bylo opatřeno plochou pobytovou střechou – střešní terasou – s trojicí obdélných průhledů (terasa byla později zrušena kvůli zatékání a zastřešena). Na tuto část ze severu navazuje hlavní sál s jevištěm, který je naopak od počátku zastřešen strmou sedlovou střechou, jejíž trojúhelný štít v boční fasádě zdobí výtvarně zajímavá variace cihelných vazeb. Průčelí předstupuje nízký asymetricky posazený rizalit se střešní terasou, v němž se nachází byt sokolníka v přízemí a výborovna v patře. Jeho hladká světlá cementová omítka rovněž kontrastuje s režným zdivem hlavní části budovy. Velkoryse navržená úprava přilehlého zadního pozemku se stupňovitými tribunami a menší provozní budovou nakonec realizována nebyla. Interiér se nese ve světlých, bílých a šedých tónech. Nejdůsledněji je tato barevná kombinace dodržena u dřevěného obložení hlavního tělocvičného sálu, prostupuje ale i chodbami a velkorysými schodišti. Řada významných architektonických prvků je dochována v poměrně autentickém stavu; budově však ublížily nevzhledné účelové přístavby a nepůvodní zastřešení. Přesto figuruje na seznamu nemovitých kulturních památek a prochází postupnou rekonstrukcí.

Vanického sokolovna pochází z doby největšího rozmachu sokolského hnutí typického zejména pro český a moravský venkov a malá města ve 30. letech 20. století. Jde o ambiciózní realizaci místního rodáka a sokola, ovlivněného studiem na prestižní architektonické speciálce AVU pod vedením předních osobností (J. Kotěra, J. Gočár), určujících ve své době vývoj české architektury. Stavba je ovlivněna i přední zahraniční tvorbou hnutí De Stijl a představuje ojedinělou realizaci tohoto typu, nadregionálního významu. Srovnání původního návrhu v regionalistickém duchu a pozdější realizované podoby dokládá umělecký vývoj autora.

Objekt je evidován jako kulturní památka rejst. č. ÚSKP 105500 – sokolovna od 3. 11. 2014.

Zdroj informací, literatura

https://lam.litomysl.cz/objekt/v-02-sokolovna

https://pamatkovykatalog.cz/telocvicna-sokolovna-13389055

mapy.cz

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.