Sokolovna Velká

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Olomoucký
Župa:župa Olomoucká-Smrčkova
Okres:Přerov
Stav objektu:v provozu
Datace:1929
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

1. srpna 1920 byla v hostinci u Antonína Urbana svolána přípravná schůze k založení Tělocvičné jednoty Sokol Velká.

Rok 1924: 5. ledna při parcelaci panského dvora získala jednota od obce část panské zahrady se stodolou o výměře 3 měřice za cenu Kč 500,- za zahradu a Kč 5000,- za stodolu. Tím začne nový život, nový ruch v jednotě. Zde bude stát sokolovna, ideál našich tužeb a snah. Činnost se soustředila na 1. vlast. veřejné cvičení dne 29. června, spojeným s odhalením spolkového praporu a předání sokolské zahrady. Definitivě přidělena byla jednotě sokolská zahrada s stodolou, zaplaceny zálohy (1205,-K) a celá cena stodoly 2500,-K. Okolo celé zahrady postaven drátěný plot, vpředu ozdobný na zděné podezdívce, nákladem 8163,16 K, mimo práci která vykonána dobrovolnou pracovní povinnosti zdarma, také všechen písek, kámen a dovoz byl zdarma.

23. února 1929 stavební výbor pod vedením předsedy Ernesta Frant. přednesl na výborové schůzi postup výstavby nové sokolovny a odbourání staré stodoly. Navrženo, aby než se započne s odbouráním stodoly, bylo vyzváno členstvo, jakož i dorost, aby odklidili sníh okolo stodoly. 19. května byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny. Byla založena pamětní kniha a v ní je na úvodní stránce prohlášení: Veřejnosti! Spolu se základním kamenem vlastní tělocvičny, kde pěstovati máme tělo i ducha, zakládáme i tuto pamětní knihu, kde celý náš život má se znamenat, naše úspěchy, utrpení i perzekuce: „Kéž nám bude štěstěna příznivá“. Pro stavbu byla vyřízena půjčka Kč 50000,-. Ručiteli byli Adolf Bezděk ze Lhotky, František Zlámal z Velké a Josef Harna učitel z Velké. Byl ustanoven stavební výbor v čele s Františkem Ernestem. Členové jednoty odpracovali stovky hodin na výstavbě. Náklad na stavbu sokolovny činil Kč 176 000,-. 20. října bylo provedena kolaudace a bylo první veřejné vystoupení v sokolovně. Národní svátek 28. říjen byl poprvé oslaven v této budově pěknou akademií, při které účinkoval i pěvecký sbor Besedy „Jurik“ z Hranic.

Slavnostní valná hromada se konala dne 25. května 1930 při slavnosti otvírání sokolovny.

S příchodem války ustává činnost Sokola. 13. října 1944 proběhl nálet amerických bombardérů, bomby spadly cca 100m od sokolovny. Celkem bylo kolem Velké shozeno 42 bomb. Sokolovna nálet přežila bez újmy. 8. května 1945 Němci v ranních hodinách vyhodili most přes Veličku. Posléze byla obec osvobozena Sovětskou armádou. Na zahradě se konaly první neformální oslavy konce války, v sokolovně a na zahradě byli ubytování sovětští vojáci, osvoboditelé i se svou vojenskou technikou. Již 3. června 1945 byla obnovena činnost Tělocvičné jednoty Sokol Velká.

V roce 1954 bylo rozhodnuto, že se budou zajišťovat finanční prostředky na rozšíření sokolovny. Sokolovna stále vypadala tak jako při otevření v roce 1929. Sociální zařízení bylo řešeno provizorně v dřevěném přístřešku vedle sokolovny, sokolovna byla vlastně sál 11 x 18 m, jeviště a z čelní strany vstup a místnost, kde býval bufet. Topilo se zde kamny na dřevo, později na uhlí. Kamna stála na sále vlevo v rohu od vstupu do sokolovny.

Druhá etapa přístavby a opravy sokolovny byla prováděna v letech 1960–1963. V této etapě, která byla prováděna také v akci ,,Z“, byla vybudována kotelna, sklep, uhelna, spodní přísálí, nářaďovna, byl rozšířen vestibul a oba balkony. Byla postavena nová parní kotelna včetně rozvodu páry k výkonným teplovzdušným výměníkům tepla. Celková hodnota díla byla 480 000,-Kčs. Je nutno připomenout, že veškeré práce byly prováděny zdarma obětavými členy Tělovýchovné jednoty Sokol a občany ve Velké. Bylo odpracováno více jak 600 hodin každý rok. Touto velkou rekonstrukcí se prostory sokolovny zvětšily o více jak polovinu. Sokolovna se stala sportovním a kulturním stánkem ve Velké.

Zdroj informací, literatura

http://www.tjsokolvelka.cz/historie-jednoty/

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.