Sokolovna Vysoké Mýto

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Pardubický
Župa:župa Východočeská-Pippichova
Okres:Pardubice
Stav objektu:v provozu
Autor objektu:Josef Podhájský
Datace:1900–1902
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Secesní budova z let 1900–02, podle projektu Josefa Podhájského, s nástěnnými malbami ze života sokolského hnutí. Dochovaný interiér se zavěšenou dřevěnou klenbou a bronzovými plastikami Tyrše a Fügnera. Doklad stavebního vývoje města na poč. 20. stol.

DĚJINY

Dochovaný interiér se zavěšenou dřevěnou klenbou a bronzovými plastikami Tyrše a Fügnera, exteriér s nástěnnými malbami ze života sokolského hnutí. Doklad stavebního vývoje města, kvality architektonického návrhu, technické vyspělosti stavební výroby a uměleckořemeslné produkce té doby.

POPIS

Třípodlažní budova obdélného půdorysu, nepodsklepená, zastřešená sedlovými na sebe kolmými střechami, jež v půdorysu tvoří písmeno T, s krytinou z glazovaných tašek. Zdivo cihelné. Interiér: plochostropý, tělocvična zaklenutá zavěšenou dřevěnou klenbou. Sochařká výzdoba. Exteriér: Vstupní průčelí se třemi velkými okny půlkruhově zaklenutými ve štítech, které jsou zdobeny malbami s motivy ze života sokolského hnutí, štukovou výzdobou, římsami a čučky. Vlevo od tělocvičny pokračuje fasáda jako mírně předsazená, s odlišným členěním. Odlišnou funkci této části budovy zvýrazňuje hřeben střechy orientovaný kolmo na hřeben střechy tělocvičny, na němž jsou navíc dvě vížky – lucerny. Tato část je trojosá s předsazeným vstupem do objektu, který je zdobený reliéfní štukovou výzdobou, nad nímž je balkon zdobený plastikami sokolů a čučky. Štít opět doplňují malby, římsy, vázy a čučky. Vpravo tělocvičnu ukončuje půlkruhový závěr a malá vížka. Podokapní římsa obíhá celou budovu.

Objekt je evidován jako kulturní památka rejst. č. ÚSKP 46408/6-6195 – sokolovna od 13. 6. 2001.

Zdroj informací, literatura

https://pamatkovykatalog.cz/sokolovna-14131370

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.