Největší busta Miroslava Tyrše?

Nelze s jistotou říci, zda drží prvenství, mezi ty největší se ale určitě řadí. Zároveň patří mezi nejtěžší sbírkové předměty Muzea tělesné kultury v Bratislavě.

Jedná se o mramorovou bustu Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola, kterou v roce 1932 vytvořil Josef Pospíšil, představitel meziválečného sochařství na Slovensku. Pospíšil v roce 1926 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, ve 30. letech 20. století spoluzaložil Sdružení slovenských umělců, jehož předsedou se následně stal. Tvořil hlavně v oblasti monumentální, komorní a užitkové plastiky, věnoval se ale také tvorbě památníků, reliéfů či bust.

Jeho Tyrš z bílého carrarského mramoru byl roku 1937 instalován v Tyršových sadech, dnes sadu Janka Krále v Petržalce. Josef Pospíšil na tvorbu doslova nadživotní busty použil monolit ze zbourané jezdecké sochy Marie Terezie, která stávala v Bratislavě. Po událostech v Mnichovu na podzim 1938 byla ale busta z Petržalky odstraněna. Poté zmizela neznámo kam. Nezvěstná byla až do roku 1988, kdy ji místní obyvatelé našli na skládce na Černé Vodě. Značně poškozené dílo bylo na náklady Muzea tělesné kultury převezeno do Bratislavy a odborně zrestaurováno.

Dnes je tato kulturní památka evidována ve sbírkovém fondu SZTK Muzea tělesné kultury a od roku 1995 v dlouhodobé výpůjčce muzea Ústředí Sokola na Slovensku. Monumentální Tyršovu bustu můžete obdivovat, pokud navštívíte Tělocvičnou jednotu Sokol Bratislava I Vinohrady. Nachází se totiž za skleněnou vitrínou ve foyer zdejší sokolovny.