PO STOPÁCH FRANTIŠKA KMOCHA A JEHO SOKOLSKÉ KOLÍNSKÉ KAPELY

Od roku 1962 se v Kolíně každoročně koná mezinárodní festival dechových kapel Kmochův Kolín. Pojmenován je po známém kapelníkovi kolínské sokolské dechové kapely Františku Kmochovi. Celý jeho život se odvíjel právě na Kolínsku a jeho stopy jsou tu patrné dodnes.

Pamětní deska na Kmochově rodném domě v Zásmukách na Kolínsku

Zásmuky, městečko ležící asi 16 kilometrů jihozápadně od Kolína. Tady, na rodinném statku Baláčkových, se 1. srpna 1848 narodil František Kmoch, český dirigent a skladatel dechové hudby, zakladatel známé sokolské kolínské kapely. Františka provázela hudba od dětství – maminka Kateřina prý zpívala svým dětem lidové písničky, tatínek Jakub byl sám hudebníkem, pod vedením řídícího učitele obecné školy v Zásmukách Václava Plačka se malý František naučil hrát na housle.

Na Kmochově rodném domě (Na Vyšehradě čp. 142) dodnes najdete pamětní desku, která sem byla instalována v roce 1986. Druhou pamětní desku odkazující k Františku Kmochovi nechali v roce 1928 na jižní stěnu sokolovny osadit místní sokolové.

Pamětní deska v Červených Pečkách na budově bývalé školy

V roce 1864 začal František Kmoch studovat na kolínské reálce. Do Kolína se tehdy přestěhovala celá rodina. Po dokončení reálky odešel Kmoch studovat do Prahy na učitelský ústav, který zdárně dokončil roku 1869. První zaměstnání jako učitel získal v Suchdole, kde strávil jeden školní rok, poté se přesunul do Červených Peček, městyse vzdáleného pět kilometrů jižně od Kolína. Během svého zdejšího dvouletého učitelského působení se sblížil s baronem Theodorem Hrubým z Jelení, jehož dětem dával soukromé hodiny hudby. Povolání učitele se však začalo „křížit“ s jeho hudebními aktivitami. V roce 1872 tak z Červených Peček odešel.

Kmochovo dvouleté působení zde připomíná pamětní deska na budově bývalé školy čp. 6. Jedná se o rohový dům naproti zámku. Deska byla slavnostně odhalena 12. června 2002 u příležitosti 120. výročí působení Františka Kmocha v Červených Pečkách.

Pomník, pamětní deska, hrob i „vlastní“ ostrov v Kolíně

Kmochova učitelská kariéra se definitivně završila v Solopyscích, kde krátce působil opět jako učitel a správce školy. Kvůli hraní po nocích, což bylo považováno za nevhodné, a patrně i pro jeho podporování kolínského Sokola, byl v roce 1873 okresní školní radou suspendován a propuštěn. Tehdy se natrvalo přestěhoval do Kolína, kde již roku 1872 z popudu Sokola Kolín založil známou sokolskou kolínskou kapelu, která si záhy získala obrovskou přízeň publika. Kromě zájezdů po českých zemích, koncertovala například i v Krakově, Budapešti, Vídni či Nižním Novgorodě. Ke konci života Kmocha stále více zmáhaly nemoci, které mu už nedovolovaly vykonávat funkci kapelníka a věnovat se plně jeho oblíbené hudbě. František Kmoch zemřel v Kolíně 30. dubna 1912.

Roku 1913 byl odhalen na kolínském Dolním ostrově pomník Františka Kmocha, jehož autorem je místní sochař Jan Drobník. Nachází se tu také dřevěný altán, kde Kmoch konal své vyhlášené nedělní promenádní koncerty. V roce 1932 byl Dolní ostrov přejmenován na Kmochův.

V Kutnohorské ulici čp. 50 se dodnes nachází dům, ve kterém František Kmoch bydlel a pamětní deska.

František Kmoch je pochován na městském hřbitově na Zálabí. Jeho hrob je také opatřen několika pamětními deskami v cizích jazycích.

Co dalšího je v Kolíně „Kmochovo“?

  • Kmochova ulice
  • Kmochův Kolín
  • Městská hudba Františka Kmocha
  • Klub přátel Františka Kmocha
  • ZUŠ Františka Kmocha

Zdroj:

Po stopách Františka Kmocha. In: cestyaapamatky.cz [online]. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z:
https://www.cestyapamatky.cz/cestopisy-cesko/po-stopach-frantiska-kmocha

Procházka Kolínem. In: prochazkakolinem.wz.cz [online]. [cit. 2020-09-21]. Dostupné z:
http://prochazkakolinem.wz.cz/kkmdum.html

Sokolská kapela kolínská. Světozor: Světová kronika současná slovem i obrazem: časopis pro zábavu i poučení. 1921–1922, 22(21), 506.