TŘIKRÁT SOCHA MIROSLAVA TYRŠE OD LADISLAVA ŠALOUNA

Ladislav Šaloun, zakladatel českého moderního sochařství, patřil k nejplodnějším umělcům své doby. Mezi jeho nejznámější díla patří pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Šaloun často pracoval i pro Sokol, dokládá to socha Miroslava Tyrše z roku 1925 určená pro Tyršův dům, tehdy nové sídlo Československé obce sokolské. Setkat se s ní můžete ale ještě na dvou dalších místech.

Tyršův dům 1926

Bylo 8 hodin ráno, neděle 27. června 1926 a Praha žila VIII. všesokolským sletem. Na I. nádvoří Tyršova domu se sešli vzácní hosté, aby byli přítomni odhalení sochy Miroslava Tyrše, kterou zhotovil český sochař Ladislav Šaloun.

Již při otevření Tyršova domu v květnu 1925 byl na žulový podstavec umístěn model Šalounovy sochy. U příležitosti konání VIII. všesokolského sletu rozhodlo Předsednictvo Československé obce sokolské o objednání sochy bronzové, která by připomínala všem příchozím významnou úlohu zakladatele Sokola.

Během okupace byla socha tak, jako mnoho dalších sokolských symbolů, zničena. Po válce došlo znovu k jejímu odlití a v říjnu roku 1947 mohla být znovu slavnostně odhalena.

Streetartový památník na zdi Borůvkova sanatoria
Dům sebevraha a Dům matky sebevraha
Pocta Janu Palachovi v Mělníce

Děčín 1932

Rok 1932 byl pro sokolstvo rokem významným, rokem, kdy si celá obec sokolská připomínala 100. výročí od narození Miroslava Tyrše. V tomto duchu se nesl i tehdy konaný IX. všesokolský slet.

Miroslav Tyrš se narodil na zámku v Děčíně do rodiny lázeňského a panského lékaře Dr. Jana Vincence Tirsche. Když se tedy blížilo kulaté výročí jeho narození, bylo rozhodnuto umístit zde jeho sochu. Za tímto účelem byla zhotovena kopie Šalounovy sochy, která tou dobou už šest let zdobila I. nádvoří Tyršova domu v Praze.

Tak byla socha roku 1932 instalována před salou terrenou v Růžové zahradě děčínského zámku. Když v roce 1938 připadlo československé pohraničí Německu, byla socha pravděpodobně převezena do Prahy. Ačkoli se v roce 1948 do Děčína vrátila, instalována byla až o 16 let později v parku u bývalého Okresního národního výboru. V roce 1970 musela být znovu odstraněna, aby ji nahradila socha Vladimíra Iljiče Lenina.

Pro Tyrše se našlo nové místo na břehu Labe pod zámeckou skálou. Každoročně v září se tu koná pietní akt v rámci akce Tyršův Děčín, která zakladatele Sokola a jeho narození připomíná.

Vinohradská sokolovna 1947

Kdo vejde do vstupní haly sokolovny na Královských Vinohradech, nepřehlédne sochu Miroslava Tyrše v nadživotní velikosti.

Když byl v roce 1947 pořizován znovu odlitek Šalounovy sochy do Tyršova domu, pořídila si vinohradská jednota pro svou sokolovnu sochu totožnou, aby sokolovně vtiskla důstojné označení jejího poslaní.

Sádrový model, podle kterého se Tyršovy sochy odlévaly a který vytvořila paní Knoblochová-Brabcová, byl navíc majetkem Sokola na Královských Vinohradech.