Bratronice

Kraj:Středočeský
Župa:župa Budečská
Okres:Kladno

Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 28. září 2019. 

O sokolovně

Sokolská jednota byla v Bratronicích založena 13. června1897 rolníkem bratrem Františkem Vosykou. Na první valné hromadě byl jednohlasně zvolen jako starosta br. V. Hykl, místostarostou J. Chlad a náčelníkem F. Vosyka.

V roce 1921 se začalo se stavbou sokolovny s počátečním vkladem 17.000Kč.

Stavba se už od začátku neobešla bez těžkostí. Jelikož počáteční vklad byl velice nízký, ČOS (Česká obec sokolská) nechtěla tuto stavbu povolit. Touha po vlastní sokolovně však byla tak velká, že se sokolové do stavby pustili i přes tento nesouhlas. Na obecním pozemku, který obec sokolům darovala, stavěli všichni sokolové i občané Bratronic. Celá stavba sokolovny stála 127.000Kč a byla slavnostně otevřena 23. 7. 1922 za velké účasti okolních jednot i místních občanů.

V roce 1940 byl německými úřady Sokol zakázán pro odbojovou činnost sokolstva proti německým okupantům. Znovuzrození myšlenky Sokola a zahájení činnosti se v Bratronicích stalo skutkem na ustavující schůzi jednoty v květnu roku 1945 za účasti členů br. Lipinského, Stádníka, Pucholta, Dvořáka, F. Šulce, J. Šulce a celé členské základny. Tato obnova Sokola v Bratronicích však bohužel trvala velmi krátkou dobu a byla v roce 1949 komunistickou vládou zakázána.

Návrat Sokola přišel až v roce 1968. Tento návrat sokolské činnosti však trval velmi krátce, neboť  byl vlivem dalších politických událostí znovu zakázán. Sokolská jednota se obnovila 6. prostince 1990. 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.