Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 28. září 2019. 

 

O sokolovně

Bystřický Sokol byl založen 30. 6. 1892, kdy byla svolána ustavující valná hromada, které se zúčastnilo 47 občanů. Prvním starostou, který byl tehdy nazýván také vladyka, byl zvolen Leopold Haldina a náčelníkem se stal učitel Jan Václavík.  V květnu r. 1902 byl pak založen ženský odbor Sokola, který měl 61 členek. Jejich zásluhou se zavedly vzdělávací a zábavné večírky, různé kurzy a půjčování knih pro venkov. Ještě tento rok vystoupilo 43 žen na veřejném cvičení. 

Bystřický Sokol patřil již před první světovou válkou k velmi aktivním jednotám. Mezi členy Sokola byli obyčejní lidé, ale také tehdejší podnikatelé. Jak se musel tehdy obyčejný dělník, člen Sokola, cítit, když si mohl tykat např. s továrníkem Bazikou. V té době bylo ctí být členem Sokola a Sokol ze svých členů vychovával tělesně i mravně zocelené pokračovatele myšlenek Dr. M. Tyrše. V této době byl také nositelem kultury a to i přesto, že neměl hned po 1. světové válce svoji budovu. Hrála se divadla, konaly se přednášky. Známé byly i početné tělovýchovné akademie a slavnostní cvičení. Hned po válce se začal plně rozvíjet spolkový život Sokola, kdy došlo k jeho největšímu kulturnímu a společenskému rozmachu. 

Plány na stavbu menší sokolovny byly zpracovány br. Helznerem, ale vlastní stavbu přerušila I. světová válka. Po válce houfně přibýval počet členů. V r. 1909 se zrodila první myšlenka postavit si svoji vlastní sokolovnu. Mezi členy výboru jednoty tehdy patřili Vilém Kučera a Antonín Polášek, kteří byli hlavními propagátory stavby sokolovny. Nově založené stavební družstvo v r. 1910 zakoupilo na pozdější stavbu v Nádražní ulici i pozemek, který také sloužil i jako letní cvičiště. A tak bylo rozhodnuto postavit sokolovnu větší. V r. 1921 byl zakoupen nový stavební pozemek naproti soudní budovy a 18. 6. 1922 byl pak položen základní kámen sokolovny. Stojí také za zmínku, že od položení základního kamene 18. června 1922 do 28. října téhož roku, kdy byla sokolovna slavnostně otevřena, uplynulo necelých pět měsíců! Velkým úsilím nadšených Sokolů, kteří ve velkém počtu pracovali hlavně o nedělích, byla nakonec sokolovna dostavěna a slavnostně otevřena právě 28. října. 

Detailní historii naleznete na webuT.J. Sokol Bystřice pod Hostýnem. Viz. https://t-j-sokol-bystrice-pod-hostynem.webnode.cz/_files/200000693-5b6c75d686/almanach.pdf

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.