Česká Skalice

Kraj:Královéhradecký
Župa:župa Podkrkonošská-Jiráskova
Okres:Hradec Králové
Architekt: Václav Placák
Web:www.sokolceskaskalice.cz

Podrobnější informace:

Noc sokoloven se uskuteční 25. 6. 2021.

Těšit se můžete na slavnostní otevření nově opravené sokolovny. Pro širokou veřejnost bude možnost pokud to situace dovolí, nahlédnout do všech zákoutí sokolovny, a zároveň se při tom i  seznámit s možnostmi sportovního a kulturního využití budovy.

Těšíme se na Vás na adrese: Tyršova 555, Česká Skalice.

O sokolovně

Na den 29. června 1868 byla svolána panem Bartoníčkem schůze a podán návrh na založení Tělocvičné jednoty Sokol v České Skalici. 5. července se konala ustavující valná hromada. Starostou byl zvolen br. Vilém Sedláček. V létě se cvičilo na zahradě br. Semeráka, hostinského na Starém městě, v zimě v městské radnici. Postupně se pronajímaly ke cvičení různé prostory. Např. starosta Bartoníček propůjčil k užívání divadelní sál. Sokolské heslo „V zdravém těle zdravý duch“ bylo ústředním motivem naší jednoty. Podílela se ale také na kulturně-společenských akcích. Podporovala zbudování pomníku Boženy Němcové na náměstí, zúčastnila se odhalení pomníku krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech či oslav 60.narozenin mistra Aloise Jiráska v Hronově. V kronice čteme zápis z roku 1887: “Pro náš národní život důležito, že v valné hromadě 24. 9. muselo býti připomenuto, by jednota naše, přední spolek v místě, důrazně hájil národnost a národní ráz města našeho proti zastaralému obvyklému němčení některých jednotlivců.“. Vlastenecká snažení však narážela na odpor tehdejších správních orgánů. V roce 25. výročí trvání jednoty dokonce hrozilo její rozpuštění kvůli zaslání pozdravného telegramu svobodomyslným českým poslancům. 14. září 1884 se v našem městě schází delegáti z okolních jednot za účelem utvoření župy Podkrkonošské se sídlem v České Skalici. Župním starostou byl zvolen starosta naší jednoty br. Matěj Hanuš. Sokolíci vystupovali na cvičeních místního, okrskového i župního charakteru. Vyvrcholením pak byly slety. Tak např. v r. 1912, kdy město bylo hojně vyzdobeno prapory, vyšel průvod od hostince „Na Bojišti“, na náměstí byl přivítán starostou města a odtud se šlo na Žižkův kopec cvičit. Prostná cvičilo 437 mužů, 257 žen, 282 dorostu a mimo toho ještě 196 bratří zápasilo. V průběhu první světové války život v Sokole ochabl, přesto naše a rtyňská jednota byly jedinými v celém okrsku, kde se vyvíjela nějaká činnost. Skončení války a prohlášení samostatného státu 28. října 1918 přivítali sokolové s nadšením a uspořádali průvod městem s hudbou a zpěvem národních písní. V roce 1922 se podařilo výboru v čele se starostou Reichrtem zakoupit za 5.050,- Kč pozemek, na kterém stojí dnešní sokolovna. Roku 1924 byl z 24 návrhů na stavbu sokolovny vybrán projekt Ing. Beránka a Ing. Vyskočila, ovšem s realizační cenou cca 2. mil. Kč, což bylo pro jednotu nemožně vysoké. Začaly se shánět finance. 20. května 1928 byl položen základní kámen. Sokolovna byla postavena podle plánů architekta Václava Placáka z Hradce Králové a v květnu 1929 se slavnostně otevírala. Členy bylo odpracováno 2 700 hodin. Díky mecenášům, hlavně br. L. Bartoňovi, se sokolovna stala pýchou sokolů a zároveň kulturním stánkem města. Krásná sokolovna stála, zůstaly však dluhy, se kterými se jednota potýkala celé desetiletí. Pro zlepšení finanční situace bylo r. 1930 vybudováno kino, každou neděli od podzimu do jara se hrálo loutkové divadlo, upravilo se letní cvičiště. V roce 1933 byl na náměstí slavnostně odhalen památník zakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi s krásným Myslbekovým reliéfem.

Zdroj: https://www.sokolceskaskalice.cz/historie (citováno 6. 5. 2021), kráceno

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.