Čimice

Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Podbělohorská
Okres:Hlavní město Praha
Web:www.tjsokol-cimice.cz

Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 19. 6. 2020. Čekají Vás pohybové aktivity na hřišti, atletické závody a hlavně slavnostní  zakončení projektu "Se Sokolem do života 2019-2020". 

 

O sokolovně

Z nejstaršího dokumentu, který lze nalézt v archivu čimického Sokola lze usuzovat, že myšlenka na osamostatnění a založení vlastní sokolské jednoty vznikla někdy v druhé polovině roku 1935. První krok do života učinil čimický Sokol 5. ledna 1936, kdy byl na první valné hromadě za účasti 52 členů zvolen vedoucím nové pobočky Jindřich Mládek. Tuto aktivitu přijala s uspokojením mateřská jednota v Bohnicích, kde až dosud čimičtí sokolové cvičili.

V obdivuhodně krátkém čase počal čimický Sokol s aktivní činností. Nově založená jednota měla od počátku 100 členů. V drtivé většině šlo o drobné řemeslníky a živnostníky, ošetřovatele v bohnické psychiatrické léčebně a dělníky. Méně bylo rolníků. Více než 50% žen bylo v domácnosti. Počátkem května se 45 členů čimické pobočky ČOS zúčastnilo župního výletu, na přelomu června a července byl uskutečněn týdenní zájezd na Slovensko. Čimická jednota se zúčastnila veřejného cvičení v Chabrech a v Bohnicích a její zástupci nechyběli koncem června ani ani na nácvičných hodinách k jubilejnímu X. všesokolskému sletu v sokolovnách jednot v Praze VII a v Bohnicích.

Zakladatelé čimického sokola byli od počátku agilní nejen ve smyslu sportovním, ale i organizačním. 10. července se na schůzi cvičitelského sboru ustanovilo vedení jednoty - starostou byl zvolen J. Černý a náčelníkem J. Martinec. I. a II. místonáčelníkem se stali O. Palbuchta s F. Sadilem; místostarostou byl jmenován J. Kratochvíl.

Čimická ČOS se rovněž zapojila i do společenského a kulturního života obce. Prakticky ihned navázala styky s místním Sportovním sdružením a Sborem dobrovolných hasičů. Na podzim se ustavil stavební odbor, jehož úkolem bylo zajistit finanční krytí stavby sokolovny. První materiál byl svážen z bouračky na Pelc-Tyrolce. Za pět tun nerozlišeného stavebního materiálu platila jednota pouze 75 Kč. 28. září bylo podle usnesení členské schůze rozhodnuto zakoupit dosavadní letní cvičiště, jehož vlastníkem a pronajímatelem byl starosta J. Černý.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.