Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 28. září 2019.

O sokolovně

Sokol v naší obci vznikl v roce 1912, kdy se po vzoru jednot z okolních obcí nadchla několik místních mužů pro sokolskou myšlenku a založili Sokol v Doloplazích. Prvotní cvičební hodiny probíhaly na zahradách, v zimě u Zatloukalů na sále. Nedostatek financí jim neumožňoval postavit sokolovnu a tak se jen finančně podíleli na budování sálu. Měli jen své vlastní hřiště. Sokolové z Doloplaz (později i ženy), kteří cvičili-hráli divadlo, účastnili se okrskových i župních veřejných vystoupení. Samozřejmostí byla účast na všesokolských sletech v Praze a to i toho posledního XI. v roce 1948. Za II.světové války byl Sokol nacisty zrušen a majetek zabaven. Největší rozkvět Sokola byl v letech 1945-1948. Po roce 1948 byla zavedena jednotná tělovýchova pod vedením Československého svazu tělesné výchovy. 

Byla zrušena Československá obec sokolská, dosud řídící orgán Sokola, byly zrušeny župy i jednoty, bylo zakázáno používání sokolských symbolů (kroje, prapory,…) Na vesnicích zůstaly jednoty pod názvem ,,Dobrovolná tělovýchovná jednota Sokol.

I v této době se v naší vesnici cvičilo, podporovala turistika, nebo hrálo divadlo.

Ihned po revoluci, se  po nucené 42leté přestávce zaviněné zrušením Československé obce sokolské začal v naší jednotě sokol Doloplazy obnovovat sokolský život.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.