Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 12. 6. 2020.

O sokolovně

Tělocvičná jednota Domašín byla založena 5.prosince 1922. První historická etapa zahrnuje léta 1924–1927, kdy byla vystavěna sokolovna. Při pozemkové reformě roku 1924 získala TJ část panských stájí, které přebudovala na sokolovnu. Ta byla slavnostně otevřena o 3 roky později, 20. srpna 1927. V jejím rámci postupně vznikaly oddíly ZRTV (základní a rekreační tělocvik), turistický oddíl, oddíl cyklistiky, kopané, stolního tenisu, ledního hokeje, florbalu a také divadelní spolek. TJ se tak již od samého svého vzniku stala hlavní a po dlouhou dobu jedinou nositelkou společenské a kulturní činnosti v obci.

Druhá etapa probíhala v letech 1941 – 1942, bylo vybudováno fotbalové hřiště. Obsazení českých zemí v r. 1939 znamenalo uzavření sokolovny a veškeré aktivity se přenesly ven do přírody. Vznikají oddíly kopané a ledního hokeje.
Válka znamenala pro oddíl nedobrovolnou přestávku . V roce 1945 se opět obnovila činnost, ale ne nadlouho. Po roce 1948 na dlouhou dobu činnost TJ zaniká. Až v roce 1967 se vytvořil nový výbor, který obnovil činnost jednoty, oddílu fotbalu a hlavně ZRTV, v němž se v podstatě cvičí dodnes.

Třetí podstatnou etapou v historii TJ byla léta 1969 – 1978, kdy došlo k přestavbě a rekonstrukci sokolovny.

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.