Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 27.–28. září 2019.

Program

Pátek 27. září 2019
16.30      
Prezentace účastníků                                                              
17.00       Zahájení (velká tělocvična)              

Ukázky oddílů ze své činnosti

17.20 – 19.00
gymnastika                              velká tělocvična               
rodiče s dětmi                         velká tělocvična               
aerobik                                      velká tělocvična           
zápas                                         velká tělocvična                                            

19.00       Občerstvení                      klubovna                                       

Promítání videozáznamů z činnosti Sokola Hodonín          

19.30 – 21.00                Sportovní program

gymnastika                                 velká tělocvična
florbal                                         velká tělocvična
aerobik                                       velká tělocvična
badminton                                  malá tělocvična
kulečník                                      II. patro          
karambol                                    II. patro                                           
stolní tenis                                 Sloupový sál                                       

21.00        večerní sportovní program pro dospělé

                  velká tělocvična

21.00        sálová kapaná     
22.00
        volejbal                                                                                    

                  malá tělocvična

21.00        aerobik         
                 
badminton                                                                                 

                  II. patro

                  kulečník             
                 
karambol                                                                                
                  sloupový sál
                  stolní tenis            

Jen pro spící děti

21.00       pohádka na dobrou noc              
21.30      
večerka, noční klid

21.00

Dospěláci sportují dle chuti až do rána bílého – volejbal, stolní tenis, florbal, badminton, sálová kopaná, karambol a kulečník. O dobrou náladu se postarají naši členové s hudebními nástroji.

Sobota 28. září 2019

07.30       budíček, rozcvička, osobní hygiena
08.00       snídaně                                 
08.30       předávání diplomů za přespání v sokolovně     
09.00       slavnostní ukončení akce sokolů                                              

O sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol Hodonín byla založena v roce 1872. Začínala v hostinci U Lakenauera, kde měla svou spolkovou místnost. V létě se cvičilo na zahradě, v zimě v zadní místnosti domu.V roce 1884 se nepravidelně cvičilo v místnostech domu p. Fuňáka, hlavní činností ale byly nedělní výlety a národní slavnosti. V roce 1886 Občanská záložna, která zaměstnávala české úředníky a mezi nimi i pozdější nejvýznamnější členy Sokola, postavila Besední dům. Sokol tam měl svou tělocvičnu, sál a další místnosti. V roce 1894 byla postavena Matiční reálka. Sokol dostal povolení cvičit také v tělocvičně reálky, za opatření potřebného nářadí a jeho údržbu.

V roce 1907 bylo ustanoveno družstvo pro postavení tělocvičny a byl zakoupen pozemek na Dílech. Na zahájení stavby sokolovny ale nebylo dostatek peněz. První světová válka přerušila všechny plány. V roce 1921 získala jednota výměnou za pozemek na Dílech staveniště u Domu umělců (dnes je tam poliklinika) o výměře 1100 m2 na stavbu sokolovny. Dále zakoupila pozemek na Halštýřích o výměře 25 000 m2 na výstavbu stadionu. Ze zbylých peněz buduje ještě cvičiště u Červených domků s tribunou k pořádání oslav, sletů a závodů.

V roce 1924 bylo rozhodnuto postavit stadion na břehu řeky Moravy U mlýnů. Dále, že se prodá staveniště u Domu umělců a sokolovna se postaví u stadionu. V roce 1925 byla přední část stadionu v takovém stavu, že se na ní daly pořádat soutěže a veřejná cvičení. V roce 1927 byl celý areál oplocen a vybudována vstupní brána. 12 června uspořádala jednota první veřejné cvičení. V té době měla 432 dospělých členů, kteří většinu prací prováděli sami. V roce 1928 byla zasypána zadní část stadionu.

Dále byly vybudovány 2 tenisové kurty, domek pro dozorce, hygienické zařízení a šatny. Plánovalo se koupaliště, plavecký bazén, letní tělocvična, kluziště a další zařízení.  Výstavbu ale zastavila okupace v roce 1939.

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.