Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 12. 6. 2020. I přes ke kompletní renovaci sokolovny proběhne její prohlídka, která bude opravdu nevšední. Zárověn bude probíhat bohatý doprovodný program v areálu u sokolovny, kde si každý přijde na své.

 

O sokolovně

Rok 1921 - rozhodnutí o stavbě sokolovny

Po úspěšné účasti hornobřízské výpravy na VII. Všesokolském sletu 1920 se vzruch v Sokole trochu uklidnil a jednota se vrátila ke své pravidelné činnosti. Vedení se muselo opětně zabývat otázkou vhodných cvičebních prostor.

Nájemné za spolkové místnosti v hostinci „U Benešů“ – 2.000 Kč ročně jednotu značně zatěžovalo. Sokol se proto v r. 1921 přesídlil do hostince „U Karezů“. Tamní prostory ale svými rozměry nevyhovovaly , a tak se začalo znovu ve vedení Sokola uvažovat o pořízení vlastního stánku, „aby se naše jednota sokolská nemusela dožadovat milosti pánů hostinských a potloukat se od hospody k hospodě.“

Toho roku bylo rozhodnuto: bude se stavět sokolovna!

Výstavba sokolovny 1921-1922

„Po usnesení mimořádně valné hromady dne 25. srpna 1921 bylo definitivně stanoveno, že sokolovna bude postavena na pozemcích Josefa Prusíka, rolníka čp. 52 a zdejší továrny a později rozšířeno zakoupením pozemku od Kateřiny Manclové čp. 4. Stavba byla zadána projektantu Václavu Pauerovi, místnímu staviteli.

Členové jednoty uložili si pracovní povinnost a co nejvíce práce vykonati sami. Byl to podnik nesmírně odvážný! Jednota měla asi 12.500 Kč svého jmění a ředitelství továrny přislíbilo dar 30.000 Kč, ale co to bylo proti přibližnému rozpočtu 200.000 Kč!

Továrník F. Schmiedl ve Vískách dal jednotě svolení k výrobě cihel v jeho cihelně zdarma. V květnu již členové kopají hlínu - mistr cihlář formoval – zavážejí i vyvážejí z pecí a automobilem zdejší továrny cihly dopravují na staveniště.

Členové, členky, dorost i žáci pomáhali při kopání základů, zavážení nerovného cvičiště, betonování základů a vyzdívání sklepa do rovnosti podlahy, pracováno dlouho do noci při světle. Mezitím jiní členové přivezli a na tovární pile ve Vískách řezali potřebné dříví. Do počátku prosince – již za mrazů vztyčena střecha.

V létě 1921 dodělávány práce ostatní, i výroba oken obstarána svépomocí, také nátěr všech dveří a oken provedli členové. Členové elektrotechnikové obstarali zařízení pro elektrické světlo.

Jména některých neúnavných pracovníků: Kupš, Rosenbaum, celá rodina Reyčů z Vísek, Beneš čp. 38, Smolák, Fišer, Honomichl a jiných budou zlatým písmem zapsána v dějinách sokolovny. Dne 8. října 1922 sokolovna , ozdobená reliéfy sokolů od R. Schulze, otevřena a odevzdána svému účelu.

Ke dni 31. prosinci 1922 byla budova se vším zařízením oceněna na 314.000 Kč a pojištěna na 230.000 Kč, svépomocí (dle výpočtu) ušetřeno na 80.000 Kč. K úhradě vydání přispěla továrna novoročním darem 2.000 Kč, firma E. Škoda Doudlevce 500 Kč. To ale zdaleka nestačilo! Členové dle možnosti upisovali dary i zápůjčky, také tři sousední jednoty vypomohly menšími zápůjčkami a u Spořitel. a zálož. Spolku v Horní Bříze uzavřena výpůjčka na 60.000 Kč.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.