Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 25. 6.  2021.

Od 19:30 se můžete až do pozdní noci těšit na sportovní aktivity, tvorbu zadání letošní noci sokoloven – lidské pyramidy a samozřejmě táborák se zajištěným občerstvením.

Pokud to situace umožní, bude možnost prohlédnout si naši sokolovnu. Více viz plakátek mezi obrázky. 

Vše se bude odehrávat na adrese Kamenice 340. 

 

 

O sokolovně

V roce 1924 se započalo se stavbou nové budovy sokolovny podle projektu bývalého zakládajícího člena – stavitele Otakara Mana, působícího v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Garantem stavby byl kamenický Rolnický spořitelní a záloženský spolek s r.o. Výborem této záložny byli všichni rolníci – zakladatelé Sokola. Brigádnické práce, výkopy, rovnání cihel, atd. spontánně prováděli snad všichni členové. Každodenně br. starosta MUDr. Arnošt Kába s chotí, manželé Šťávovi (Leopold), kteří na stavbu posílali své mladé zaměstnance z výroby obuvi. NA stavbě se podílelo také mnoho členů, jmenovitě např. Emílie Žáková, František Žák ml., Theodor Dvořáček, Josef Dvořáček, Josef Kolář, Karel Toufar, Vladimír Hrdlička či bratři Bohumil a Jaroslav Hrubí a j. Po celou dobu stavby dával k dispozici potah (pár volů) na dovážení vody a dalšího materiálu největší sedlák v obci br. František Prukner-Heřman, tehdejší starosta obce. Při založení základního kamene a při otevření sokolovny dne 1. 6.1929 promluvil starosta jednoty br. MUDr. Arnošt Kába a vzdělavatel br. Jan Veškrna, vrchní pošt, řed. v.v. Byla to velká slavnost, zakončená státní hymnou, za účasti velké většiny místních a okolních členů Sokola a občanů Kamenice. 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.