Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhně 19. 6. 2020.

Program: Od 20:00 - 23:00 - volná prohlídka sokolovny s možností si vyzkoušet s dětmi různé sporty (stolní tenis, parkour, badminton)

Opékání špekáčků

Společný pokus o netradiční ztvárnění sokolského znaku!

 

O sokolovně

„V roce 1924 se započalo se stavbou nové budovy sokolovny podle projektu bývalého zakládajícího člena – stavitele Otakara Mana, působícího v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Garantem stavby byl kamenický Rolnický spořitelní a záloženský spolek s r.o. Výborem této záložny byli všichni rolníci – zakladatelé Sokola. Brigádnické práce, výkopy, rovnání cihel, atd. spontánně prováděli snad všichni členové. Každodenně br. starosta MUDr. Arnošt Kába s chotí, manželé Šťávovi (Leopold), kteří na stavbu posílali své mladé zaměstnance z výroby obuvi, dále Emílie Žáková, František Žák ml., Theodor Dvořáček, Josef Dvořáček, Josef Kolář, Karel Toufar, Vladimír Hrdlička, bratři Bohumil a Jaroslav Hrubých a j. Po celou dobu stavby dával k dispozici potah (pár volů) na dovážení vody a dalšího materiálu největší sedlák v obci br. František Prukner-Heřman, tehdejší starosta obce. Při založení základního kamene a při otevření sokolovny dne 1.6.1929 promluvili starosta jednoty br. MUDr. Arnošt Kába a vzdělavatel br. Jan Veškrna, vrchní pošt, řed. v.v. Byla to velká slavnost, zakončená státní hymnou, za účasti velké většiny členů i občanů Kamenice“

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.