Podrobnější informace:

Noc sokoloven se uskuteční 25. 6. 2021.

Můžete se těšit na prohlídku tělocvičny, venkovní a vnitřní hry pro děti, opékání vuřtů a mnohoi dalších ukázek naší činnosti. Také jsme pro vás připravili výstavu k 90. letům naší činnosti. 

Navštivte nás na adrese: Ještědská 131/119,  hledejte přes Mapy.cz či se podívejte výše, kde je sokolovna správně vyznačena, google mapy zobrazují budovu nesprávně.

O sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol Liberec 3 - Františkov  patří  k nejstarším jednotám v okresu Liberec. Jednota  měla svoji  kroniku, kde byla vedena činnost od založení a chronologicky doplňována

 až do roku 1949,  kdy  byla sokolská jednota Františkov zrušena. Kronika je uložena v Státním oblastním archivu v Nové ulici ve Františkově.

O založení jednoty víme, že 4. května 1931 byl založen přípravný výbor a  již ne 19. května 1931 byla  svolána mimořádná valná hromada. Na mimořádné valné hromadě byl zvolen jednohlasně

starosta bratr Martin Štryncl.

 Přes velké úsilí  se podařilo  výboru získat jeden den v týdnu tělocvičnu v německé škole ( dnešní ZŠ Švermova ). Dne 8. srpna 1931 započalo cvičení a to každou sobotu. Poprvé zde zazněl český povel a české písně. Účast cvičících tak i žactva byly velmi četná.

Jednota vykazovala  velikou aktivitu, ale jelikož zde byla početná německá menšina ČOS nám přidělila  „ ochranitelku „, velkou Tělocvičnou jednotu  Sokol Praha – Vršovice. .

Obec  „ Františkov u Liberce „  byla  převážně  německá . Česká menšina z hlediska sociálního byla z řad  železničářů, finanční strážníci,  okresní berní správy a živnostníci. Většina  byli legionáři, kteří prošli první světovou válkou v Rusku.

Cvičitelský  sbor byl založen  již 15. srpna 1931. Všichni cvičitelé již  cvičili ji v T. J. Sokol Horním Růžodole  a dne 25. října byla uspořádána akademie na oslavu svátku „ osvobození republiky „ 28. října 1918“. Akademie se konala v české škole v Růžodole I, (u letiště), kde byl také umístěn památník  padlým legionářům a byly zasazeny dvě lípy republice.

 

Tuto tělocvičnou slavnost následovala již 14. 11.1931 další akademie k 100. výročí narozenin br. Dr. Miroslava Tyrše. 

Celkem vystoupilo na 70  členů včetně žactva. Mimo jiné vystoupili bratři a sestry z T. J.Sokol Vršovice, kterých přijelo na 60 členů, v čele  se starostou br. Antonínem Resslem.

Vzhledem k tomu, že jednota vykazovala dobrou  práci,  zájem o rozvoj tělocvičné jednoty, (měla i početnou základnu), požádala předsednictvo Sokolské župy  Ještědské (sídlila v Turnově)

 o samostatnou Tělocvičnou jednotu.

Dne 11. května 1932 došlo ke skutečnému vzniku naší jednoty! Povolení výnosu Zemského úřadu v Praze.

Starostou jednoty byl opět zvolen br. Martin Štryncl,  náčelníkem br. Patera Karel  náčelnici ses. Marie Holubová.  

V roce 1932 např. se uskutečnilo veřejné vystoupení v zahradě hostince „Benátky„. Zúčastnilo se na 30 žáků, 30  žákyň, 20 dorostenců, 12 dorostenek, 15 žen a 45 mužů. Což pro malou obec Františkov nebylo málo.

V roce 1932 se konal  IX. Všesokolský slet v Praze a z  naší jednoty se jej  zúčastnilo  na 50 členů (28 mužů, 12 žen a 7 dorostenců).

Výrazná činnost je u žactva. Vedoucím žáků byl br. Josef Vacek a  žákyň sestra Emilie Vacková.  Mimo pravidelné cvičení pořádají pravidelní výlety  do okolí a  pořádají doučování žactva. Také pořádají čtrnáctidenní výlet na Slovensko.

 Vyvrcholením  činnosti byla  akademie žactva a dorostu v neděli dne 14. března 1937 v hotelu  „ MÓLLER „ ( restaurace  Letka) v Růžodole   s heslem „ Naše mládež presidentu Osvoboditeli.

Akademii doprovázela vojenská hudba p. pl. 44. Pro velký úspěch se akademie  opakovala  21. března 1937 v hotelu  Letka, vždy bylo vyprodáno.

 

V roce 1936 se podařilo získat  na rozhraní  Františkova  a Růžodolu, V Nové ulici na rohu s Vojanovou ulicí   vůbec první pozemek pro zymýšlenou stavbu sokolovny. Pozemek  byl zakoupen z finanční  prostředků získaných z přebytků  žákovských  besídek a akademii.

Společnou prací bylo pole přeměněno  v krásné letní cvičiště včetně nářaďovny a oplocení celého objektu.  Ještě v tomto roce se na cvičišti pořádalo veřejné  cvičení.

 

Do osudového roku 1938 vstupuje jednota ku  zdárnému vývinu její činnosti.  V tělocvičně se cvičí dvakrát týdně a denně na cvičišti. Výrazná činnost je  stále u žactva,  činnost bratra Vacka  a sestry Vackové je příkladná.

Na  valné hromadě byla tato činnost velmi kladně  hodnocena a ochranitelka T. J. Sokol Vršovice přislíbila tělocvičné jednotě Sokol Františkov prapor!

Prapor byl předán  dne 14. května 1938 při sokolských slavnostech na letním cvičišti.  Ze sokola z Praha Vršovice přijelo přes 100 členů, včetně kapely!!

 

Ve  Františkově  šel průvod,  všude plno sokolů, cvičilo se a zpívalo. Přítomny byly všechny jednoty z Liberce a okolí ( Českého Dubu, ….)

Jednota,  krom morální síly ze slavnosti  získala čistý výtěžek ve výši 25 tisíc korun.

Týden po sokolských  slavnostech,  dne 21. května 1938 byla  vyhlášeny  „malá  mobilizace„. Ráno ve 4. hodiny dorost a členové sokola stavějí barikády kolem Liberce a s armádou mají  pohotovost. Tato rozhodnost a disciplína ohromila německé obyvatelstvo na Liberecku.

Vyvrcholení  činnosti byla  velká  účast na  X. Všesokolském sletu v Praze,  který se konal dne mezi dny 21. 6. až 6. července  1938.

Bohužel,  zrada v Mnichově  znamenala konec Tělocvičné jednoty Františkov.   

Podařilo se zajistit před Němci nářadí,  spisovný  materiál a prapor, který se odvezl do Prahy, do Sokola Vršovic. Pomáhali  nám sokolové z Vršovic,  z Jičína a všude,  kde byla  sokolská jednota.

Někteří členové udržují po celou dobu okupaci  spojení mezi členy a dorostem.

Dne  24. července  1945  se koná valná hromada  a tělocvičná jednota Sokol  Františkov  zahajuje svoji činnost.  Opět byldo čela  zvolen bratr Martin Štryncl .  

Cvičit se začalo v tělocvičně Na Jeřábu.   Všechny složky cvičí  2x  týdně.  Pořádají se výlety do okolí a v Bedřichově  byla  získána rekreační chalupa u přehrady s velkým pozemkem.

V roce  1946  se vrací  členský prapor z Vršovic  a s ním přijela 160  členná  výprava. 

Jednota pracovala  velmi aktivně, měla velkou účast na XI. Všesokolském sletu.  Sokolský život pokračoval až do začátku roku 1949 a skončil tím, že jednota odmítla vyloučit některé členy jednoty jenž byli označeni jako nežádoucí novou komunsitckou republikou.

Činnost naší jednoty byla obnovena 14. 10. 1991.
Více zde: https://sokol-liberec.webnode.cz/t-j-sokol-liberec-3/historie-t-j-sokol-liberec-3-frantiskov/

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.