Lišov

Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:České Budějovice

Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 5. října 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v sokolovně

PROGRAM:

Sportujeme s elánem v každém věku
Děti – přeskoč, podlez, přehoď (v tělocvičně nářadí, překážková dráha, na hřišti volejbalová síť a koše)

Dospělí – vzpomeň na mladá léta (v tělocvičně  kruhy, koza, kůň ... na hřišti volejbalová síť a koše)

A protože nejen pohybem živ je sokol…

V klubovně – u velmistrů rébusy a hádanky (děti i dospělí)

 

 

O sokolovně

Objekt nynější sokolovny byl vystavěn v 16. století. Pivovar v Lišově byl založen roku 1535 zástavním držitelem hlubockého panství Ondřejem Ungnadem ze Suneku. V roce 1598 udělil Jáchym Ondřej z Hradce městečku Lišovu právo vařit pivo, roku 1898 rozhodli o zrušení pivovaru. Avšak již v následujícím roce se objekt zrušeného obecního pivovaru dočkal jiného využití. Do užívání jej převzala zdejší tělocvičná jednota Sokol, která se dosud scházela v sálech lišovských hostinců a pro níž byla myšlenka na stavbu vlastní sokolovny z finančních důvodů nereálná. Roku 1900 tedy představitelé Sokola dohodli s obcí předání podstatné části pivovaru a bylo rozhodnuto, že z původní varny bude zřízena vlastní tělocvična, ze spilky šatny a ze stájí se stane místnost pro výborové schůze. K uhrazení nákladů bylo použito pokladní hotovosti 1382 zlatých a ostatní náklady hrazeny z půjčky. Přestavbu se podařilo dokončit ještě během roku 1900. Slavnostní otevření sokolovny, spojené s veřejným cvičením II. okrsku sokolské župy Husovy, proběhlo 9. září 1900.

Charakter objektu se v průběhu dalších let podstatně měnil. Od doby sjednocení tělovýchovy spravovala objekt Tělovýchovná jednota Jitona Lišov. Po znovuobnovení T. J. Sokol v roce 1991 převzala jednota sokolovnu v celkově špatném stavu. Ačkoliv se peníze na investice získávaly vždycky špatně, podařilo se nám zrealizovat mnoho akcí, které vedly ke zlepšení stavu sokolovny – vybudováno nové sociální zařízení, rekonstrukce střech, přestavba hřiště na volejbal a nohejbal, vyměněna oken v tělocvičně.

Samozřejmě se v průběhu let prováděly další drobné akce, ale pořád zůstává sokolovna přítěží, která enormně zatěžuje náš rozpočet. Vzhledem k tomu že jde o historický objekt, zasahují do oprav památkáři a tím značně narůstají náklady na opravy.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.