Podrobnější informace:

Noc sokoloven se uskuteční 25. 6. 2021.

Program můžete nalézt v galerii na přiloženém plakátu aktuální informace o programu pak sledujte na webu či facebooku naší jednoty.

Těšíme se na Vás na adrese: Plk. Truhláře 352, Lomnice nad Popelkou.

O sokolovně

Muži po založení jednoty nejdříve cvičili v místním hostinci na náměstí a od r. 1871 v tělocvičně tkalcovské školy, ale nárůst členské základny vedl k myšlence postavit si vlastní sokolovnu. Peníze na její výstavbu se však shromažďovaly velmi pomalu. V r. 1892 došlo ke koupi pozemku od pana Řeháčka a začala se plánovat výstavba. Stavební práce byly zahájeny v roce 1896 pod vedením stavitele Hrubého a trvaly dva roky. Slavnost k otevření nové sokolovny se konala ve dnech 23.–24. července 1898.

Sokolovna se rychle stala centrem nejen sportovních aktivit, ale i společenských akcí, a proto výbor začal řešit problémy s nedostatkem místa. V r. 1911 bylo rozhodnuto, že bude k sokolovně přistavěn nový cvičební sál, ale přípravné práce přerušila první světová válka. Až na mimořádné valné hromadě v r. 1928 bylo rozhodnuto o provedení přístavby dle projektu stavitele br. Františka Kováře, a to na místě dosavadního cvičiště. Nové cvičiště bylo následně zřízeno za sokolovnou. Od 1. září 1929 se začalo cvičit již na novém sále, ale až v příštím roce byla přístavba (dnešní velký sál) i s novým letním cvičištěm slavnostně otevřena.

V 70. letech 20. století sokolovna výrazně změnila svou vnější podobu. Díky nové fasádě zmizely sokolské symboly. Do průčelí budovy byla nově umístěna plastika se cvičenci. Tuto podobu si sokolovna uchovala dodnes.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.