Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne  19. 6. 2020. Program bude ještě upřesněn.

O sokolovně

1897 V červenci byla zahájena stavba sokolovny v Lounech podle návrhu lounského rodáka a významného architekta Kamila Hilberta (1869-1933), s rozpočtem 40 000 zlatých. Již za rok, 10. července 1898 byla sokolovna předána k užívání.

1938 V září 1938 sloužila sokolovna jako noclehárna pro utečence ze Sudet. Vařilo se zde pro ně i jídlo. Lounští se zasloužili i o transport sokolského majetku ze Sudet.

1940 Na dvoře sokolovny byla firmou Hieke, s rozpočtem 176 000 Kč, provedena přístavba využívaná hlavně na šatny a sociální zařízení.

1941 V dubnu 1941 zabrali sokolovnu Němci, kteří jí využívali k ubytování a jako sklad.

1945 Po osvobození se znovu sokolovna dostala do rukou jednoty, která opět zahájila svojí činnost

1991 Po navrácení majetku zpět do vlastnictví Sokola začala probíhat rekonstrukce sokolovny. 

1997 V září byla sokolovna po rekonstrukci znovu otevřena.

(Zdroj: Internetové stránky Sokola Louny, citováno dne 6. 9. 2018, https://t-j-sokol-louny7.webnode.cz/z-historie/ ) 

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.