Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 27. září 2019 od 19.00.

Program

opékání buřtů
noční pochod
promítání pohádky Čertí brko
přespání v sokolovně
v sobotu od 9.00 hod bude následovat soutěž v atletických disciplínách

 

O sokolovně

Sokol byl v Martínkově založen 12.9.1920. Již v roce 1922 byly podniknuty kroky k vybudování vlastní sokolovny. S velkostatkem byl směněn pozemek, byly objednány cihly a projekt stavby. Vlastní stavba byla zahájena 19.3.1923 a z dnešního pohledu probíhala velmi rychle. Povozy na dopravu materiálu poskytovali místní rolníci zdarma, pracovalo se odpoledne, sobotách i nedělích. A právě nedělní práce velmi silně kritizoval tehdejší duchovní správce farnosti. Stavba však úspěšně pokračovala, v srpnu 1923 došlo ke kontrole z řad úřadů a po odstranění drobných vad byla sokolovna o martínkovské pouti v sobotu 15. srpna 1923 slavnostně otevřena. V tehdejším župním věstníku se dočteme tato slova: "Bratři martínkovští, velký váš se se stal skutkem. Nyní jste již pod vlastní střechou". V osmdesátých letech minulého století došlo k vybudování přístavby, nových sociálních zařízení, sklepa a klubovny. Od roku 1999 (znovuobnovení činnosti pod ČOS) dochází k postupné
rekonstrukci a modernizaci: střecha, výměna oken, renovace podlah, rekonstrukce sociálního zařízení, nové vstupní schodiště, plynofikace, nová fasáda a další.
 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.