Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 28. září 2019.

Program:

 • Cvičení dětí na stanovištích, odměny, razítka, zábava
 • Prohlídka výstavy o místní sokolské historii ve vestibulu sokolovny
 • Prohlídka aktuální výstavy fotoklubu sokol na galerii
 • Prohlídka zákoutí naší historické budovy, kulturní památky – včetně výstupu na střechu pro zájemce
 • Cvičební hodina pro maminky/rodiče – dle zájmu s obručemi nebo švihadly (případně další náčiní v případě zájmu)
 • Rodiče si můžou vyzkoušet nářadí společně se svými dětmi – jak dlouho jste se nehoupali na kruzích nebo nezkusili hrazdu, kozu, lano, tyč?
 • Společná večeře
 • Noční bojovka s baterkami pro děti – dle počasí uvnitř v sokole nebo v okolí budovy
 • Přespání v Sokole – pro rodiče společenské hry po usnutí dětí

O sokolovně

Sokolovna se nachází v urbanisticky významné poloze v plochách dotvářejících charakter Městské památkové zóny, a to v prostoru městského parku Výstaviště s přilehlým souborem významných budov, jakými jsou 8leté Gymnázium, Gymnázium Dr. Pekaře, Městské divadlo, budova Komerční banky a další.

Původní zahrady v okolí těchto objektů byly po konání slavností k otevření budovy sokolovny (v r. 1905), po konání velké Severočeské hospodářské a živnostenské výstavy (v r. 1912) a Výstavy severovýchodních Čech (v r. 1927) postupně přebudovány na centrální městský park, jehož severozápadní nároží tvoří právě budova sokolovny.

Vlastní objekt sokolovny byl vystavěn v r. 1905, v době, kdy na přelomu 19. a 20. století došlo k výrazné hospodářské prosperitě a k rozvoji stavební činnosti. Urbanisticky se město od historického jádra začalo rozšiřovat severním směrem k nově vybudované železniční trati. Mnohé objekty získaly postupně nový výraz secese, zároveň se započalo i s péčí o úpravu městského parteru při zakládání nových ulic.

Slavnostní otevření sokolovny se konalo 1. - 2. července 1905, kdy večer byl věnován slavnostní akademii, již se kromě desítek hostů zúčastnili i pražští jízdní Sokolové, kteří dorazili do města na koních. V neděli se konal mohutný slavnostní průvod, lemovaný stovkami místních obyvatel.

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

  Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.