Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne  25. 6. 2021.

Těšit se můžete na bohatý kulturní a sportovní program.

Čeká Vás výstavka fotek z činnosti naší T. J., plnění letošního zadání Noci sokoloven – živé pyramidy, odpolední program pro děti  mezi  16:00 a 19:00 hodinou (soutěže, hry, koně, lukostřelba...) . Navíc jsme od 17: 00 připravili  komentovanou prohlídku sokolovny a celý program zakončíme opékání špekáčků  a  samozřejmě i přespáním v sokolovně!

Těšíme se na Vás na adrese: Mohelno 284.

O sokolovně

Jednota byla založena na ustavující schůzi dne 23. března 1919. V roce 1924 byla zahájena rekonstrukce objektu bývalého statku za účelem vybudování sokolovny, která byla slavnostně otevřena 18. července 1926. Kromě pravidelného cvičení sokolů zde probíhalo od 13. dubna 1934 i promítání filmů, které však vzhledem k jeho ztrátovosti nemělo dlouhého trvání. Obnoveno bylo až 3. října 1937 uvedením filmu Psohlavci.

V průběhu 2. světové války byla budova sokolovny poškozena bombardováním. Dne 22. června 1945 prohlásil tehdejší starosta obce Jan Klika k sokolům: "Budeme podporovat Vaši činorodou práci a slibuji ze strany obce, sežeňte si řemeslníky na opravu budovy - pracujte - a o peníze se nestarejte". Tak byla zajištěna oprava poškozené sokolovny a navíc v roce 1947 byly po celé ploše sálu položeny parkety, a tak mohlo znovu začít cvičení sokolů a další činnost jednoty. V roce 1948 jsme opět vystupovali na XI. všesokolském sletu, bohužel naposledy, neboť další léta, se slety již  nejmenovaly slety, ale Spartakiády.

V roce 1955 byl v Mohelně otevřen stadion a v roce 1960 vybudováno přírodní kluziště. V tomto roce byla též provedena stavba přísálí sokolovny, vybudováno sociální zařízení a vyměněna elektrická instalace v celé budově. V roce 1984 byla za přispění obce dokončena montáž ústředního topení v sokolovně.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.