Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 25. 6. 2021.

Čekají na Vás společné venkovní aktivity dětí a rodičů (malování křídami, hledání pokladu, míčové hry a samozřejmě opékání buřtů).

Pokud to situace umožní, uskutečníme i prohlídku sokolovny, vnitřní hry a soutěže a samozřejmě společné přespání se vším, co k tomu patří (stavba bunkrů, pohádka na dobrou noc, společná rozcvička a snídaně).

Pokusíme se též dle letošního tématu Noci sokoloven vystavět lidskou pyramidu.

Podrobný program bude dle aktuální situace zveřejněn později, těšíme se na Vás na adrese:  Tovačovského sady 80, Moravské Budějovice.

O sokolovně

Při vzniku jednoty v Moravských Budějovicích v roce 1889 neměl zdější Sokol svou vlastní místnosti. Sokolové měli zapůjčen kabinet a tělocvičnu na škole Dobrovského. V roce 1893 zapůjčil Sokolu svoji čítárnu spolek Budivoj. Díky rychle rostoucí členské základně ani ta brzy nestačila.

Sokol se rozhodl řešit své prostory výstavbou vlastní budovy. Prostředky na stavbu získávali sokolové z příspěvků od členů, z výnosů zábav, divadel, nepolitických přednášek, sbírek, vydáním dlužních úpisů, z darů atd.

Stavba byla zahájena na podzim 1902, 11. a 12. července 1903 probíhalo slavnostní otevření Sokolovny u sv. Jana. Sokolovna v Moravských Budějovicích byla 11. na Moravě. V okolí byly sokolovny dříve pouze v Třebíči, Jevišovicích a Skryjích.

Současná sokolovna je již třetí budovou sokolovny v Moravských Budějovicích. Stojí v místech původního později zeměpanského hradu, proto nese také označení Sokolský hrad.

Úvahy o stavbě větší sokolovny, kvůli nedostatečným prostorám v původní sokolovně u sv. Jana., se datují již do roku 1919, ke stavbě však bylo přistoupeno až v roce 1927.

Stavba byla realizována etapově. V první etapě bylo postaveno divadlo a kinosál, jako zdroj stálých příjmů na další stavbu. 25. 12. 1927 byl divadelní sál s kinosálem předán svému účelu. Prvním představením byla „Půlnoc“ od F. V. Krejčího.

Po otevření divadla a kinosálu byla stavba přerušena pro nedostatek finančních prostředků. Bylo rozhodnuto o prodeji původní sokolovny sv. Jana k získání dalších finančních prostředků. K prodeji došlo v roce 1929.

Ve druhé etapě byla vystavěna samotná tělocvična se šatnami a dalšími místnostmi. Do června 1929 byla dokončena hrubá stavba, ke slavnostnímu předání hotové sokolovny došlo 22. 1. 1930. Slavnostní předání bylo doprovázeno veřejným cvičením žactva, dorostu, mužů a žen.

Sokolovna slouží svému účelu dodnes. V současné době jednáme o prohlášení sokolovny za kulturní památku.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.