Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 21. září 2018. Od 18:00 hodin bude probíhat v místní sokolovně program určený převážně nečlenům Sokola. Budete mít možnost seznámit se s historií naší Tělocvičné jednoty pomocí listování v naší kronice. K vidění bude i obraz "Sokolská rodina". Moderní historii připomene projekce ze šibřinek a divadelního představení ochotnického spolku Utopenec. Naše mládež od 18:00 bude prezentovat trénink zdolávání překážek – parkur. Po té bude následovat ukázka činnosti oddílu stolního tenisu – exibiční utkání ve dvouhře a čtyřhře. Ve 20:00 hod. bude zapálen oheň v zahradě sokolovny, kde bude možnost opéct si vuřty a popovídat si o historii i současnosti Sokola. Pro všechny je možnost strávit noc v sokolovně, nutno si vzít vlastní spací pytel a karimatku. Akce bude končit v sobotu v 8:00 hod. Srdečně Vás zvou pořadatelé – bratři a sestry z T. J. Sokol Nová Ves.

O sokolovně

Hlavní budova, v níž se nachází tělocvična, pochází zřejmě z počátku 20. století. Na podzim roku 1936 se výbor a pak i mimořádná valná hromada usnesla, že dojde ke koupi budovy nábytkářské výrobny i s přilehlými pozemky (Nová Ves č. 60), od Českobudějovické záložny (původním vlastníkem byl Arnošt Havránek). Pozemek mezi železniční tratí a budovou původní truhlárny, byl přebudován na cvičiště (dnes zahrada), samotná budova prošla rekonstrukcí na sokolovnu, která svému účelu slouží dodnes. Sokolovna byla slavnostně otevřena 5. června 1938. Před tím se cvičívalo v místním hostinci nebo na cvičišti u potoka, divadlo se hrávalo v Borovnici „Na mlejnku“.

K hlavní budově byly postupně dostavěny přístavby – šatna, sklady a přísálí.

Po obnovení naší TJ Sokol v roce 1998, nám byla sokolovna vrácena (darem od ČOS) 19.5.1999 a její stav odpovídal událostem a činnostem, kterých byla, během mnoha desetiletí nesvobody, svědkem. Proto bylo velice důležité, krom získání stabilní členské základny, sokolovnu uvést do provozuschopného stavu, který by odpovídal soudobým standardům. A tak do dneška bylo proinvestováno spousta financí nejen z našeho rozpočtu, ale i z ČOS, obecních dotací a krajských grantů. 1999 - instalace plynového kotle a etážového topení, 2001 - rekonstrukce osvětlení, 2002 - oprava fasády, 2003 - instalace horkovzdušného topení do přísálí (plyn), 2005 - výměna parketové podlahy v sále sokolovny, 2006 - položeny nové krytiny na střeše přísálí a šatny, 2007 - rekonstrukce WC, 2008 - pořízena nová hrazda, doskokové matrace a šplhové lano, 2012 - pořízena nová audiotechnika, 2013 -zateplen strop hlavního sálu, 2014 - výměna dvou ks vchodových dveří do sokolovny, 2015 – nová vlajkokláda, výměna oken a bočních dveří (plast), 2016 – oprava elektroinstalace + LED osvětlení, vymalování sokolovny, 2017 – kanalizační přípojka s přečerpávací stanicí, 2018 – vydláždění parkoviště před sokolovnou, výměna venkovních dveří do skladů.

Zdroj: Sokol Nová Ves

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.