Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne v letošním roce 25. června 2021.

Těšit se můžete na představení kouzelníka a klauna Roberta, prohlídku sokolovny, opekání buřtů s následným přespáním v sokolovně. Pokusíme se také o lidskou pyramidu. 

Naleznete nás na adrese: Tyršova 236, Nový Knín.

O sokolovně

Slavnostní kladení základního kamene ke stavbě sokolovny se konalo 28. a 29. května roku 1927. V obecní kronice je psané, že v tyto dny přijelo do Nového Knína několik stovek lidí. Ve škole na náměstí byl vystaven model sokolovny a těšil se zájmu široké veřejnosti.  Na staveniště sokolovny byl uspořádán průvod. Napřed kráčeli zástupci úřadů okresní i místní samosprávy, Spolek rodáků, místní spolky v čele s legionáři a hasiči, dále hudba a proud lidí vedený prapory dorostu. V projevech byla vyzdvižena myšlenka sokolské jednoty, jež byla opěrnými body národní myšlenky a zasloužila se o naši svobodu. S vlastní stavbou bylo započato ihned na jaře a na podzim roku 1927 byla stavba odevzdána svému účelu. Slavnostní otevření se konalo dne 3. června 1928.

Stavbu sokolovny projektoval stejně jako Tyršův dům významný architekt František Krásný. Je postavena ve stylu horské chaty. Na stavbu sokolovny byla uspořádána veřejná sbírka.

Sokolovna letos slaví své 90. narozeniny. Jako na každém z nás, podepsal se i na ní neúprosný zub času. Naše jednota se již několik let snaží na sokolovně provádět nejnutnější rekonstrukce a opravy. Tyto akce jsou financovány z velké části z dotací získaných od města a České obce sokolské, dále pak z vlastní činnosti jednoty. V minulém roce se nám po několika letech snažení podařilo získat větší finanční prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z těchto peněz jsme opravili polovinu střechy sokolovny. V letošním roce nám byla přidělena dotace od Středočeského kraje na opravu sálu.

(Zdroj: poskytnuto Sokolem Nový Knín)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.