Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne mimo hlavní termín Noci sokoloven, na podzim  23. 9. 2022. 

Program pro Vás zatím chystáme.

Setkáme se na na adrese:  náměstí T. G. Masaryka 247, Ostroměř.

 

 

O sokolovně

Dne 16. února 1922 se usneslo obecní zastupitelstvo předat Sokolské jednotě v Ostroměři do vlastnictví pozemek zvaný "Šutrák". Jednota pozemek upravila zavezením velké prohlubně půdou ze sousedního pole a srovnala celý prostor. Východní část sloužila jako cvičiště, západní byla osázena a upravena na malý park. V roce 1924 byla dokončena úprava a zřízeno elektrické osvětlení silnými žárovkami na stožárech, takže se mohlo cvičit i večer. Jednota zažádala o povolení k provozování biografu na letním cvičišti. Licence byla udělena, a tak si jednota zajistila biograf pro zamýšlenou budovu nové sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol, která od svého založení měla spolkovou místnost v sále hostince „Na poště“, kde se cvičilo a pořádaly všechny akce, přistoupila k přípravným pracem pro realizaci postavení vlastní budovy. Pohnutkou k tomuto významnému, ale také odvážnému kroku, byla jednak nevhodnost a nedostatečnost dosavadní místnosti, různé neshody mezi jednotou a majiteli hostince. Proto bylo na členské schůzi naší jendoty odhlasováno většinou přítomných začít s přípravnými pracemi. Vyskytly se i varovné hlasy, protože byl nedostatek finančních prostředků. Byl zde fond 25.000 Kč, ten však byl téměř celý použit na zakoupení pole a to v sousedství Šutráku-letního cvičiště. Prvotní plán na stavbu vypracoval architekt Václavík z Prahy, ale pro veliké náklady (800 000 Kč), i když byl projekt velmi pěkný, byl zamítnut. Pak byl pořízen projekt nový, náklady byly poloviční a podle něho pak byla stavba provedena. Dne 12. listopadu 1927 na schůzi zastupitelstva byl odsouhlasen příspěvek 50 000 Kč na projektovou dokumentaci stavbu sokolovny. Rozpočet na stavbu byl kolem 400 000 korun. Dne 15. srpna 1928 se konala mimořádná Valná hromada, na které se odsouhlasila stavba vlastní budovy. Práce byla zadána místnímu staviteli Josefu Nádvorníkovi. 

Na podzim byly vyzděny základy, sklepy a kvádrové zdivo sokolovny. Dne 20. května 1929 na svatodušní pondělí uspořádala Tělocvičná jednota slavnost při příležitosti položení základního kamene na stavbu sokolovny, kterou provedl stavitel sokolovny Josef Nádvorník. Následovaly poklepy na základní kámen, které vykonali zástupci Sokolstva a místních sdružení. Dohled nad stavbou sokolovny měl architekt profesor Růžička z Hořic. Sokolníkem byl jmenován bratr Josef Hrdina. Dne 20. září 1929 se dokončila stavba sokolovny. Z úsporných důvodů však vnější zdi nebyly nahozeny. Jeviště bylo prozatím zřízeno z modré látky, bylo zvýšené a přenosné. Odchod z jeviště byl postraním vchodem přímo ven. Stěny sálu byly obílené, holé. V hledišti byly seřazeny asi do 2/3 sálu židle, vzadu a po stranách byly umístěny stoly. Dnem 22. prosince 1929 jednota zahájila pořádání programových večerů v nové budově čp.247 a to odpolední vánoční besídkou pro děti za dobrovolné vstupné, večer pro dospělé. 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.

COOKIES
Vážený Big Parťáku, díky souborům cookies můžeme upravovat a vylepšovat naše webové stránky tak, abychom Vám mohli ukazovat informace týkající se Vašich preferencí a mohou sloužit také k personalizaci obsahu a reklam, k analýze návštěvnosti a ke zobrazení různých pluginů třetích stran (např. sociální sítě). Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“. Samozřejmě můžete v nastavení povolit jen některé druhy cookies, ale v takovém případě nám omezujete možnosti přizpůsobit naši nabídku podle toho, co zrovna hledáte.