Petrovice I

Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Pražská-Scheinerova
Okres:Hlavní město Praha
Datace:6. 8. 1921
Web:www.sokol-petrovice.cz

Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 20. září 2019.

Program

Od 16:00 hodin prohlídka prostor sokolovny s dobovými a historickými fotografiemi.

16:45 zahájení vystoupením mažoretek – ukázka ze soutěžních formací v hale T.J.

MALÁ TĚLOCVIČNA:

17:00 - 18:30       hravé výzvy na nářadí pro děti i dospělé, jógová výzva, bosá výzva

18:30 – 20:00       večerní „ochutnávky“ cvičení pro dospělé (každá lekce 30 minut):

18:30     FIT cvičení pro seniory a ženy 50plus

19:00     Pilates

19:30     Večerní jóga

20:30 - 22:00       příprava na spaní – pohádková výzvaJ

HALA:

17:30 – mažoretková, florbalová a basketbalová výzva pro kluky, holky a dospělé.

S možností aktivně se zapojit a zahrát si, seznámit se sportem a členy oddílu, případně zapsat dítě do oddílu u trenéra.

NOHEJBALOVÝ DVOREC:

17:30 – možnost zahrát si nohejbal/volejbal (míč k zapůjčení)

TENISOVÉ DVORCE:

17:30 – volné dvorce k dispozici ke hře (rakety a míče k zapůjčení zdarma)

18:00 – tenisová výzva pro děti a jejich rodiče

VENKOVNÍ PROSTORY:

17:30 – bublinová výzva a dětské radovánky – skákací panák, kreslení křídami, chůdy, obruče, házení na terč.

Od 19:00 - opékaní buřtů. Pro aktivní účastníky noci sokoloven buřty v omezeném množství zdarma. 

 

Možnost přespání v tělocvičně pro děti i dospělé. Více informací k přespání na e-mailu petrovicesokoldeti@seznam.cz.

Vstup do haly a malé tělocvičny pouze po přezutí a na spaní s sebou spací pytel. Vstupné dobrovolné!

O sokolovně

Vznik jednoty je spojen se vznikem samostatného státu po skončení I.světové války v roce 1918.

Dne 10. listopadu 1918 se z iniciativy tehdejšího řídícího učitele Jaroslava Rendla sešla ustavující valná hromada k založení "Tělocvičné jednoty SOKOL v Petrovicích a okolí".Prvním starostou tělocvičné jednoty byl zvolen Emanuel Hanke z Křeslic. Místostarostou pak Josef Holý z Petrovic a náčelníkem Jaroslav Rendl.

Z počátku se cvičilo v hostinském sále, nyní je to budova firmy YORK.
Ve třetím roce svého trvání byla jednota nucena získat jiné prostory pro svoji činnost. Bylo rozhodnuto postavit vlastní tělocvičnu. Se stavbou se započalo 6. srpna 1921 a dne 9. října téhož roku, tedy za dva měsíce, byla stavba dokončena. 

Nová sokolovna umožnila rozšířit okruh činnosti. Byl založen dramatický odbor. Byla sestavena dechová kapela, po ní také sbor tamburašů. 

Třicátá léta, poznamenaná hospodářskou krizí, se projevila i na činnosti jednoty. K oživení došlo až v roce 1937 – 1938 v období X. Všesokolského sletu. Bohužel nedlouho potom došlo k obsazení republiky německými vojsky.

V roce 1941 byla zastavena činnost celé sokolské organizace. Sokolovnu obsadila nacistická vojska.

Po osvobození se činnost jednoty rychle obnovila. Činnost jednoty se rozšířila i o oddíl kopané. V roce l947 se uskutečnila přístavba sokolovny, protože dosavadní prostory již nevyhovovaly.

Počátkem sedmdesátých let se rozšiřuje činnost o další sportovní odvětví. Vznikají oddíly kulturistiky a minikopané. Zvýraznila se také činnost oddílu základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV), která se projevila i účastí na Spartakiádách. Zvýšený zájem o sportovní činnost si vynutil potřebu zvýšit tréninkové a cvičební prostory. V roce 1983 se začalo s výstavbou sportovní haly. Slavnostní otevření haly se uskutečnilo 5. října 1988, v roce 70. výročí založení tělocvičné jednoty.
Devadesátá léta byla poznamenána velkou aktivitou jak základního cvičení, tak sportovních oddílů.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.