Podrobnější informace:

Zveme sokoly i širokou veřejnost k návštěvě sokolovny v pátek 25. června 2021 v rámci celorepublikové akce s názvem Noc sokoloven. Letošním tématem jsou lidské pyramidy, takže se můžete těšit na skvělé vystoupení v podání našich půvabných Fearless a silných Five Fellas. Obě skupiny se podílely na natáčení instruktážních videí pro Českou obec sokolskou, podle kterých sokolové nacvičují pyramidy po celé republice. Pokud budete chtít, budete mít možnost si také některé lehčí kousky vyzkoušet na vlastní kůži!

VSTUP JE ZDARMA, tak nás přijďte navštívit kdykoliv mezi 18:00 a 21:45. Budete mít možnost dozvědět se něco o vzniku Sokola, poznat zákoutí písecké sokolovny nebo si prohlédnout historické kroniky a nejrůznější fotografie z naší činnosti.
Letos budeme mít připravený také speciální program pro předškoláky a rodiče a děti, který bude od 18:00 probíhat v přísálí.
Jako bonus pak chystáme večerní venkovní posezení u ohýnku s možností opékání buřtů, které budou na místě k dispozici

Program:
18:00 - otevření sokolovny (mapa) široké veřejnosti
18:15 - zahájení a tematické vystoupení
18:45 - prezentace a komentovaná prohlídka
20:00 - večerní hra
20:15 - táborák s opékáním buřtů
21:45 - ukončení akce

Kdykoliv do 21:45 máte možnost si přijít vyzkoušet skákání na airtracku či malé trampolíně, cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě, kladině nebo třeba šplhání na tyči a laně.

Těšíme se na Vaši návštěvu na adrese: Tyršova 395/3/1, Budějovické Předměstí, Písek.

O sokolovně

Ke vzniku píseckého Sokola napomohly dvě události.

První z nich bylo zvolení staročecha Tomáše Šobra za starostu města v únoru 1866. Druhým podnětem pro vznik sokolské jednoty byl průchod příbramských Sokolů Pískem. Sokol Příbram (založen roku 1862) totiž uspořádal v červenci 1867 výlet na Zvíkov, jehož trasa vedla i přes Písek. Zde byli příbramští sokolové ubytováni a na jejich počest byl večer uspořádán ples. Po jejich návštěvě v mnohých hlavách píseckých vlastenců vznikla myšlenka, že je nutné, aby i Písek měl své vlastní sokoly. Proto byla ihned podána žádost o povolení vlastní tělocvičné jednoty. Ovšem stanovy sokolské jednoty byly místodržitelstvím po průtazích schváleny až na konci roku 1867.

Ustavující schůze, na které byla tělocvičná jednota Sokol Písek právoplatně založena, se nakonec konala 12. července 1868. Zakládajícími členy byly například Tomáš Šobr, Max Hájek či Hynek Macner. Starostou Sokola Písek (nejvyšší post písecké jednoty) byl zvolen tehdejší starosta města Tomáš Šobr.

Na místo cvičitele byl přijat Josef Ošťádal – dosavadní náměstek náčelníka pražského Sokola Miroslava Tyrše. Stal se tak prvním cvičitelem Sokola Písek a byl zvolen i jako jeho první náčelník (druhý nejdůležitější post píseckého Sokola). Po jeho příchodu mohlo započít trénování píseckých Sokolů. První cvičení se konalo 15. října 1868 ve starém divadelním sále "U Radášů" – č. p. 101 v dnešní Heydukově ulici. Sál byl pronajat nejen pro Sokol, ale i pro školy, soukromníky a šermíře. V dalším roce již mohl písecký Sokol cvičit v tělocvičně na písecké reálce.

V roce 1875 museli písečtí Sokolové opustit tělocvičnu reálky, ve které do té doby cvičili. Důvodem byla přestavba celé její budovy. Písecká jednota měla začít cvičit v nově postavené reálce v Komenského ulici, ovšem městský úřad na poslední chvíli své původní povolení odvolal.

Sokol Písek tedy musel cvičit v malé bývalé učebně ve školní budově na dnešním Alšově náměstí (dnešní knihovna). V roce 1891 poskytlo město Sokolu divadelní sál. Cvičení však byla často narušována různými podniky a divadly.

Není divu, že Sokolové v Písku volali čím dál více po nové tělocvičně. První sbírka s heslem „Na novou tělocvičnu“ se uskutečnila již v září 1885 na sokolském večírku. Stavební projekt sokolovny vypracoval Ing. Ludvík Čížek z Prahy. Položení základního kamene v květnu 1895 se zúčastnili členové píseckého Sokola i jiných spolků, zástupci města, a i Sokolové z okolních jednot. Slavnostní otevření písecké sokolovny jako první sokolovny v kraji se uskutečnilo v srpnu 1896, činnost Sokola zde byla zahájena 20. září veřejným cvičením.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.