Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 26. 6. 2021.

Na terasu sokolovny umístíme stanoviště DJe, který to rozjede na celé Poděbrady.

Na venkovních hřiště vytáhneme prostná, airtrack, trampolíny atd. Přistaven bude také gril. Ten kdo přijde, bude si moci zacvičit venku, zakřepčit na hudbu, opéci si buřta. Děti a dospělí z oddílů vymyslí pyramidy, které  jsou letošním tématem Noci sokoloven. Zajištěn bude také dron, takže bude záznam i shora. Když zbyde příliš času, tak uděláme miniorienťák sokolovnou – hledání stanovišť, vyplnění itineráře dle pokynů, pár otázek se sokolskou tématikou.

Zahájení v 15.00

DJ začne v 16.00

Konec akce ve 20.00

Těšíme se na Vás na adrese: Tyršova 26, Poděbrady.

 

 

O sokolovně

Sokol byl v Poděbradech založen 1. 8. 1863. Byli jsme dvanáctým městem v Čechách, kde vznikla sokolská organizace. Poděbradští sokolové neměli stálý cvičební prostor, takže si najímali místní sály a nádvoří. V zimě se cvičilo v místnosti hostince U Zeleného stromu. Uvedené prostory nabízely cvičencům jen velmi skromné podmínky.

Již v prosinci 1892 se konala valná hromada, na které bylo hlavním tématem vybudování vlastní sokolovny. V pěti hostincích byly umístěny kasičky na dobrovolné dary. V roce 1896 valná hromada schválila koupi objektu bývalé šmolkárny, která byla ve veřejné dražbě vydražena za 10 900 zlatých. Tato budova pocházela ze 17. století. Bohužel byla v roce 1897 zbořena. V květnu příštího roku byly bez prodlení zahájeny práce na přestavbě parního mlýna v blízkosti zbořené šmolkárny. Práce na stavbě tělocvičny, šaten a hygienického zařízení probíhaly podle plánů architekta Profta. Současně byla provedena úprava prostoru pro letní cvičiště s tenisovým kurtem.

Sokolovna byla slavnostně předána k užívání 5. 9. 1897. Po I. světové válce opět vzrostl zájem o kulturu těla i ducha. Přihlásilo se mnoho nových členů. Sokolovna se pro ně stala „těsnou“.

Začalo se uvažovat o stavbě nové budovy na stejném místě. Roku 1920 se vytvořilo Družstvo pro vystavení sokolovny v Poděbradech. Pod jeho záštitou se mezi členy a příznivci Sokola začaly organizovat finanční sbírky a hledat dobrovolní řemeslníci, kteří by mohli pomoci při stavbě nové sokolovny. Byla využita původní budova a k ní přistavěn nový kinosál a další prostory podle návrhu architekta Františka Krásného. Ten originálně vyřešil propojení obou sálů dřevěnými pohyblivými mezistěnami, takže bylo možno plochu sokolovny až zdvojnásobit. Výstavba byla zahájena roku 1926.

V projektu byl plánován velký cvičební sál, kino a restaurace. Přilehlé letní cvičiště mělo rozměry 50 x 50 metrů a bylo vybaveno konstrukcí pro nářaďové cvičení, s možností pořádat hromadná vystoupení. V zimě se používalo na kluziště. Nový sokolský areál byl slavnostně otevřen 24. 7. 1927. Při té příležitosti se v Poděbradech konal slet župy Tyršovy. Uvedené datum bylo zaznamenáno na pamětní bronzové desce obsahující jména sokolů, kteří padli v první světové válce.

Architektonickou podobu z roku 1927 si poděbradská sokolovna zachovala dodnes. Nově byla v roce 2008 svépomocí rozšířena o nářaďovnu.

Převzato ze stránek: http://podebradskenoviny.cz/historie/podebradska-sokolovna-dilo-vyznamneho-architekta-krasneho

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.