Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 27. září 2019.

Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady zve v pátek 27.9.2019 od 19:00 do 22:00 děti, mládež i veřejnost ke cvičení na gymnastickém nářadí. Otevřena bude molitanová jáma, airtrack a všechno gymnastické náčiní. Naši trenéři a cvičitelé vám ukáží, co kde můžete zkusit. Ale pozor, cvičení je na vlastní nebezpečí! Tak buďte opatrní.

O sokolovně

Sokol byl v Poděbradech založen 1. 8. 1863. Byli jsme dvanáctým městem v Čechách, kde vznikla sokolská organizace. Poděbradští sokolové neměli stálý cvičební prostor, takže si najímali místní sály a nádvoří. V zimě se cvičilo v místnosti hostince U Zeleného stromu. Uvedené prostory nabízely cvičencům jen velmi skromné podmínky.

Již v prosinci 1892 se konala valná hromada, na které bylo hlavním tématem vybudování vlastní sokolovny. V pěti hostincích byly umístěny kasičky na dobrovolné dary. V roce 1896 valná hromada schválila koupi objektu bývalé šmolkárny, která byla ve veřejné dražbě vydražena za 10 900 zlatých. Tato budova pocházela ze 17. století. Bohužel byla v roce 1897 zbořena. V květnu příštího roku byly bez prodlení zahájeny práce na přestavbě parního mlýna v blízkosti zbořené šmolkárny. Práce na stavbě tělocvičny, šaten a hygienického zařízení probíhaly podle plánů architekta Profta. Současně byla provedena úprava prostoru pro letní cvičiště s tenisovým kurtem.

Sokolovna byla slavnostně předána k užívání 5. 9. 1897. Po I. světové válce opět vzrostl zájem o kulturu těla i ducha. Přihlásilo se mnoho nových členů. Sokolovna se pro ně stala „těsnou“.

Začalo se uvažovat o stavbě nové budovy na stejném místě. Roku 1920 se vytvořilo Družstvo pro vystavení sokolovny v Poděbradech. Pod jeho záštitou se mezi členy a příznivci Sokola začaly organizovat finanční sbírky a hledat dobrovolní řemeslníci, kteří by mohli pomoci při stavbě nové sokolovny. Byla využita původní budova a k ní přistavěn nový kinosál a další prostory podle návrhu architekta Františka Krásného. Ten originálně vyřešil propojení obou sálů dřevěnými pohyblivými mezistěnami, takže bylo možno plochu sokolovny až zdvojnásobit. Výstavba byla zahájena roku 1926.

V projektu byl plánován velký cvičební sál, kino a restaurace. Přilehlé letní cvičiště mělo rozměry 50 x 50 metrů a bylo vybaveno konstrukcí pro nářaďové cvičení, s možností pořádat hromadná vystoupení. V zimě se používalo na kluziště. Nový sokolský areál byl slavnostně otevřen 24. 7. 1927. Při té příležitosti se v Poděbradech konal slet župy Tyršovy. Uvedené datum bylo zaznamenáno na pamětní bronzové desce obsahující jména sokolů, kteří padli v první světové válce.

Architektonickou podobu z roku 1927 si poděbradská sokolovna zachovala dodnes. Nově byla v roce 2008 svépomocí rozšířena o nářaďovnu.

Převzato ze stránek: http://podebradskenoviny.cz/historie/podebradska-sokolovna-dilo-vyznamneho-architekta-krasneho

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.