Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 28. září 2019. 

Program

Těšit se můžete na hry s míči (florbal, basketbal) ,vyzkoušet si tradiční tělocvičné nářadí nebo si s námi zatančit.
Občerstvení bude zajištěno a v podvečer bude možnost opékání špekáčků. S sebou vhodnou sportovní obuv a dobrou náladu, akce je vhodná pro všechny věkové kategorie

O sokolovně

V roce 1926 se započalo s výstavbou sálu s nejnutnějším vybavením pro pořádání podniků a cvičení. Oficiální otevření proběhlo 14.-15. srpna 1927 valnou hromadou, veřejným cvičením, divadlem a taneční zábavou. Z iniciativy bratra Petra Šmerdy (majitele pily v Pozořicích) bylo zřízeno v malém sále loutkové divadlo

Za leteckého náletu na Pozořice 20. 4. 1945 ve 14 hodin byla přímým zásahem sokolovna úplně rozbořena. Na půdě sokolovny v tajné skrýši se za II. světové války ukrývali gestapem pronásledovaní

Po osvobození Pozořic Rudou armádou 25. dubna 1945 přesto, že sokolovna byla v troskách, znovu ožívá radostná sokolská činnost. Cvičí a schůzuje se v sále hostince u Mazálků a obětavé členstvo buduje v létech 1945 - 1948 sokolovnu novou.

Valnou hromadou 4. 3. 1996. bylo výboru TJ uloženo informovat členskou základnu o soudním jednání ve věci vydání sokolovny České obci sokolské v termínu jeden měsíc po doručení rozsudku od Krajského soudu a zajistit převod sokolovny do vlastnictví nově vzniklé tělocvičné jednoty Sokol Pozořice. Uvedené se stalo skutkem a tím začala nová éra činnosti TJ Sokol Pozořice. Sál sokolovny nebyl pro špínu a nepořádek pro cvičení způsobilý. Opravují se omítky, pokládá se nová podlaha v kuchyni. Rovněž stoly, židle i tělocvičné nářadí bylo nutno opravit. V následujících letech probíhají další rekonstrukční práce. V roce 2003 se uskutečnila akce výměny oken sálu. V únoru 2006 byla provedena výměna oken v malém sále včetně stavebních úprav a zahájena rekonstrukce sociálního zařízení.

V letech 2009-10 se uskutečnila poměrně složitá rekonstrukce kanalizačních přípojek, na kterou se podařilo získat také dotaci. V letech 2010-11 proběhla rekonstrukce izolací a následně i podlahy v malém sále, poničeného v dubnu 2010 spodní vodou. V roce 2011 bylo vyměněno kompletní osvětlení a obložení stěn tělocvičny. V letech 2015-2017 byla opravena střecha a zateplena budova sokolovny a zrekonstruovány šatny, výčep a společenská místnost.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.