Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 21. září 2018.

PROGRAM:
18:00 Zahájení – Pár slov o akci a Sokolu
18:15 Ukázky činnost oddílů
     Vystoupení gymnastek
     Vystoupení dětí
     Ukázka sebeobrany
19:00 Povídání s „pamětníky“, promítání
19:00 a dále prohlídka SOKOLOVNY, výstava dochovaných materiálů a fotografií.
     Oprášíme staré nářadí a můžete vyzkoušet – kruhy, hrazdu, kozu, kladinu
     švédskou bednu…
Na závěr, kdo bude mít zájem, může v SOKOLOVNĚ přespat.

Pro děti bude připravena opičí dráha a hry.

OBČERSTVENÍ A PITÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST

KONTAKT:
Simona Šťastná
776 699 651
sistastna@seznam.cz
 

O sokolovně

Tělocvičnou jednotu Sokol Řeporyje ustanovila Valná hromada dne 11. února 1894. Ke své sportovní činnosti zakoupila, z darů svých členů a příznivců, základní nářadí. Prostory ke své sportovní činnosti, využívala tam, kde jim vyšli vstříc. Byly to především prostory ve špýcharech statků a sály místních hostinců.
Trvalo několik let, než se podařilo tělocvičné jednotě nastřádat prostředky na koupi pozemku pro vlastní cvičiště. Zde měla stát v budoucnu i tělocvična. Cvičiště začalo vznikat v druhé polovině dvacátých let. V této době byl již Sokol Řeporyje velkou jednotou a její členové byli úspěšní jak ve sportovních disciplínách, tak i její dva ochotnické soubory a taneční orchestr sklízely úspěchy.
Činnost a plány Sokola přerušila II. světová válka. V této těžké době někteří členové působili v protinacistickém odboji.
Po válce byli všichni plni nových nadějí a plánů do budoucna. Podařilo se obnovit činnost tělocvičné jednoty a přibývalo nových členů. V roce 1946, zakoupila tělocvičná jednota „Staročeskou chaloupku pod skálou“, ta sloužila pro schůzky a kulturní činnost pro veřejnost Řeporyj. Později zakoupila jednota dřevěný objekt kina na břehu Sázavy, tam ho jezdili členové a dobrovolníci, každý víkend rozkládat. Na podzim roku 1947 byl rozložený objekt dopraven na cvičiště v Řeporyjích. Zároveň byla na cvičišti vybudována spodní část, pro postavení objektu.
Ani v této době se nezahálelo ve sportovní činnosti, cvičilo se v sále restaurace „U Žbánků“.
Sokol Řeporyje měl oddíl házené, odbíjené, stolního tenisu, gymnastiky, fotbalu a v zimě ledního hokeje. Dosáhly mnoha úspěchů, ovšem činnost byla násilně přerušena po „vítězném únoru“ v roce 1948.

Slavnostního otevření Sokolovny se všichni nadšenci dočkali až v roce 1959. TJ Sokol Řeporyje si v době socialismu udržela své jméno, ovšem ke svým tradicím se hlásit nemohla. I v této době se našli ochotní členové, kteří vedli mládež ke sportu.

Po roce 1989 se činovníci TJ Sokol Řeporyje na Valné hromadě usnesli, posečkat s obnovením činnosti v rámci ČOS. Ovšem v činnosti pokračovala, probíhalo budování kurtů, fotbalového hřiště, opravy sokolovny. V listopadu roku 2000 se TJ Sokol Řeporyje začlenila do ČOS, a vrátila se tak po velmi dlouhé době, k tradicím a ideálům jejích zakladatelů.
K 1. 1. 2001 se fotbalový oddíl osamostatnil a vrátil se k tradici Fotbalového klubu v Řeporyjích.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.