Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 25. 6. 2021.

Těšit se můžete na bohatý sportovní a kulturní program. Čeká Vás prohlídka sokolovny ( všechny cvičební prostory a zákoutí),  a také seznámení s fungováním jednoty, její historií a naší současnou činností.

Také si budete moci vyzkoušet gymnastiku a další všestranné cvičení a aktivity.

Těšíme se na Vás na adrese: Ladislava Vágnera 87/17,  Benátky nad Jizerou.

O sokolovně

V roce 1904 se stala naše jednota majitelem domu č.p. 87 v Nových Benátkách (za 4. 200 zl.), na jehož místě by měla býti postavena tělocvična.
V roce 1905 byl požádán bratr Volf, aby zhotovil skicu na stavbu a bratr Chramosta byl pověřen vypracováním projektu a rozpočtu. Akce pro získání bezúročných půjček od peněžních ústavů neuspěla. Firma Scheinost Sušice nabídla dodávku zápalek s etiketou „Ve prospěch Sokolovny v Nových Benátkách“.
V roce 1906 výbor vypsal konkurs na stavbu tělocvičny, na který bylo podáno celkem 70 ofert a konečně rozhodl, že se stavbou se započne v roce 1907. Byla učiněna dohoda s obcí Nové Benátky o záruce za dluhy vzniklé stavbou sokolovny.

Základní kámen byl slavnostně položen dne 21. dubna 1907 za velké účasti všech místních organizací, okolních sokolských jednot, městské rady, obecních zastupitelů okolních obcí atd. Uskutečnil se průvod účastníků na staveniště, kde přednesl projev náměstek starosty Sokola bratr Josef Bayer, zazpíval sbor „Občanské besedy“ a slavnost byla ukončena přátelským večerem v hotelu „Koruna“. Podařilo se uzavříti s Hospodářskou záložnou smlouvu o půjčce na 6000 korun při 4,5 % úrokové sazby. Konečně po všech problémech a útrapách došlo dne 24. srpna ke slavnostnímu otevření sokolovny. Toho dne se již konala v sále Sokolovny akademie za spoluúčasti pěveckého sboru pražského Sokola. S velkým úspěchem bylo předvedeno cvičení domácích cvičenců. Druhý den odchází průvod ze Starých Benátek na náměstí, kde přednesl pěvecký sbor pražského Sokola „Český chorál“ poté promluvil k účastníkům bratr místostarosta benátecké Sokolské jednoty Josef Bayer a místostarosta Sokola pražského bratr Dr. Novotný. Odpoledne pak přivítal účastníky slavnosti na náměstí v Nových Benátkách starosta města a zároveň starosta benátecké sokolské jednoty bratr Karel Puc. Vzletným projevem pak promluvil starosta České obce sokolské bratr Dr. Scheiner. Po projevech nastoupilo 140 cvičenců k prostným. Po cvičení na nářadích odcházejí účastníci do zámeckého parku na lidový koncert. Odpoledního průvodu se zúčastnilo 375 bratří z 31 sokolských jednot v krojích a 13 členů jízdy mladoboleslavského Sokola. Vrcholem slavnosti bylo uspořádání sokolského Věnečku, při němž v sokolovně tančilo čtverylku 140 tanečních párů. Nakonec lze s hrdostí konstatovat, že Sokolovna byla postavena za neuvěřitelných 125 dní. Stavební odbor provedl kontrolu rozpočtovaných a provedených prací a sestavil konečný účet za provedenou stavbu. Celkové náklady na stavbu činily 46 895 k 75 hal.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.