Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 27.–28. září 2019.

Pátek 27. 9.
Ukázkové hodiny v sokolovně a na sokolské louce

15.00 – 16.00       TENIS – děti       tenisový kurt
15.30 – 18.00       STOLNÍ TENIS     děti i rodiče, sokolovna
od 17.00               soutěže pro nejmenší, sokolská louka
17.30 – 19.00        FLORBAL – žáci, asfaltové hřiště

Večer                  OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ, povídání u ohně
NOC                    spaní v sokolovně nebo ve stanu na sokolské louce

Sobota 28. 9.
09.30 – 13.00       prohlídka sokolovny
10.00 – 11.00       ukázková lekce DANCE F!T pro ženy a dívky s Patrickem Ulmanem

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, změna programu vyhrazena

 

O sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol byla v Polance založena v roce 1912. Na sokolské louce v letech 1918–1937 probíhala prostná cvičení mužů i žen, vystupovala sokolská mládež, inscenovaly se „živé obrazy“; v létech 1923–1930 zde působilo Sokolské ochotnické divadlo. Novodobá historie se píše od r. 1992, kdy byla obnovena činnost spolku a v r. 1995 byla postavena nová sokolovna - první sokolovna na území samostatné České republiky.

Dnes pod Sokolem Polanka pravidelně sportuje až 140 členů ve věku 7-89 let, z toho až 80 dětí do 18 let; týdně se také schází „věrná garda“, jejíž členové ještě v 2012 reprezentovali naši obec na všesokolském sletu v Praze. Děti a mládež jsou dlouhodobě sdruženy v těchto oddílech: florbal, stolní tenis, moderní tanec a mažoretkový sport a od r. 2017 máme i malou skupinku mladých tenistů.

(Zdroj: Sokol Polanka nad Odrou)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.