Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 25. 6. 2021. 

Na programu orientační běh s plněním úkolů v areálu sokolovny a přilehlém parku, nejenom sportovní aktivity  u sokolovny, po setmění stezka odvahy pro děti a opékání špekáčků.

Těšíme se na Vaši účast na adrese: Svatopluka Čecha 1137, Uherský Brod.

 

O sokolovně

Kronikář sokolské jednoty František Opletal o zbudování sokolovny napsal:

Úplnost této části sokolského archivu poskytuje mi možnost podati budoucím dosti ucelený obraz sokolského snažení, za jak těžkých obětí myšlenka stavby sokolovny spěla k uznání.“

18. ledna 1891 se vyslovilo 28 přátel sokolského smýšlení v Občanské besedě v Uherském Brodě pro založení sokolské jednoty. Ustavující valná hromada se uskutečnila 7. května 1891. Cvičení začalo 3. září 1891 ve starých kasárnách v Komenského ulici, později od r. 1894 v tělocvičně obecné školy a od roku 1908 v tělocvičně reálky. Za venkovní cvičiště sloužila především tzv. Čížkova zahrada.

Bratr Lang již v roce 1899 inicioval zřízení „Fondu pro výstavbu sokolovny“ s prvním vkladem 200,- Kč. V roce 1913 získala jednota pozemek „Nadsklepí“, který jí daroval zakládající člen hrabě Dr. Václav Kaunic. Situace však nedovolila stavbu zahájit. Až teprve v roce 1922 je získán pozemek, kde je dnešní sokolovna. V roce 1923 je zahájena stavba stadionu. Budování bylo provázeno s velkým nadšením a obětavostí členů jednoty 5. července 1925 byl sokolský stadion slavnostně otevřen župním sletem.

Výbor jednoty se dopisem obrátil na ČOS, aby nám doporučila odborníka ke stavbě sokolovny. A tak 21.10.1923 přijel pražský architekt br. Kavalír, který pro zhotovení projektu doporučil architekta Fr. Váhalu. V roce 1927 došly z Prahy plány na stavbu sokolovny od architekta Váchy.

Je nutné si připomenout, že sokolovna byla postavena pouze z prostředků tělocvičné jednoty. Na stavbu byly rovněž vypsány pracovní povinnosti, a konaly se sbírky. 

Základní kámen budovy sokolovny je položen v roce 1930, v den narozenin T. G. Masaryka a krátce po tomto aktu je zahájena výstavba. Již 14. června 1931 byla sokolovna slavnostně otevřena krojovaným průvodem městem a taneční zábavou.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.