Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 24. 6. 2022.

Těšíme se na Vás, program zatím připravujeme.

Najdete nás na adrese: Sokolská 124/38, Valašské Meziříčí.

O sokolovně

Neexistence vlastních prostor činnost jednoty omezovala. Proto byl v roce 1887 založen stavební fond a v roce 1888  ustanoven  stavební odbor. Starosta města a majitel Občanské záložny Dr. Mikyška přislíbil darovat na stavbu sokolovny 2/3 nákladů, 1/3 měla zajistit jednota. Prostředky byly získávány zejména ze vstupného na divadelní představení, přednášky, Šibřinky, akce pro děti apod. a byly ukládány v Občanské záložně.  

V roce 1896 bylo navrženo koupit hostinec u Kašlíků, ale návrh nebyl schválen, a tak Sokol stále neměl své vlastní hnízdo. Hostinec pak v roce 1901 koupila Občanská záložna, pořídila do něj nové jeviště a Sokolu je pronajala.

V roce 1903 Občanská záložna zkracovala, Sokol přišel o všechny své prostředky v ní uložené. Již v červnu byly místnosti opraveny a nové přistaveny.

V roce 1905 byla zavedena elektřina a do sokolovny byl převeden i tělocvik. Po 41 letech od vzniku jednoty se mohla celá tělocvičná kulturní i společenská činnost rozvíjet ve vlastní sokolovně. Nikdo netušil, že to bude pouze na 4 roky.

V sobotu 10. července 1909 se konal se večírek na oslavu úspěšných sokolských závodníků. Když se večer začali účastníci rozcházet, uviděli, že sokolovna hoří. Shořelo téměř vše, sál, tělocvična, všechny nové místnosti. Hostinec se podařilo uchránit, z hořící tělocvičny byl vynesen pouze prapor. Z dokumentů se zachovalo pouze to, co měli členové půjčeno doma. Jednota se ocitla opět na začátku.

Již v pondělí 11. července se sešli neúnavní činovníci a ustanovili potřebné odbory: hospodářský, pro vypracování plánu, sběrací, rozpočtový, stavební komisi atd. Z těchto odborů pak byl ustanoven užší výbor, který řídil veškeré obnovovací práce. Neštěstí vyburcovalo všechny členy k usilovné činnosti. 19. září bylo uspořádáno druhé veřejné cvičení, pořádaly se i Šibřinky, Dětský den, Den dorostu, Dětská beseda, divadelní družina hrála nacvičená představení. Výtěžky ze všech akcí byly věnovány na obnovu sokolského domu. Byla uspořádána sbírka, prodej pohlednic, místní řemeslníci poskytovali zdarma materiál i práci. Za necelý rok a půl byla nová sokolovna postavena podle plánů architekta Grubera v secesním stylu, nákladem 127 906 K. Měla novou tělocvičnu, divadelní dvorana s orchestřištěm byla vybavenou na tehdejší dobu špičkovou technikou, včetně propadla na jevišti. Osud sokolovny byl srovnáván s osudem Národního divadla a byla často nazývána zlatou kapličkou nad Bečvou. Stala se centrem společenského dění města, několikrát uvítala T. G. Masaryka, který byl jmenován čestným členem jednoty.

Mračna se začala stahovat v roce 1938. V roce 1939 sehráli ochotníci Čapkovu Matku a potom už přišlo rozpuštění Sokola a přechod do ilegality. V budově zřídili Němci prostor pro Kuratorium pro výchovu mládeže a z fasády byly otlučeny veškeré sokolské a národní symboly.

Po válce se zdálo, že se vše vrátí do starých kolejí. V roce 1946 byla slavnostně odhalena pamětní deska padlým a umučeným bratrům a sestrám, v roce 1947 začaly přípravy na XI. všesokolský slet. Po únoru 1948 se jednota snažila čelit reorganizacím podle nového systému organizace tělesné výchovy. Ještě v roce 1950 se konalo sokolské veřejné cvičení, avšak potom už Sokol nesměl být sokolem. Jednota byla přejmenována na Tatran a později jenom na Tělovýchovnou jednotu Valašské Meziříčí.  Přesto se v tělocvičně i nadále cvičilo a v sále se dál hrávalo divadlo. V 70. letech prošla budova modernizací, bohužel dosti necitlivou. Odstraněny byly i zbývající secesní prvky, fasáda získala šedivý a krabicový vzhled, zbořen byl i hostinec. Koncem 80. let bylo strženo jeviště a sál byl přizpůsoben potřebám oddílu sportovní gymnastiky.

Po obnově Sokola v roce 1990 jsme požádali o navrácení majetku. Restituční spor byl ukončen v roce 1994 a od tohoto roku se snažíme, pokud nám finanční prostředky a síly stačí, navrátit sokolovnu původnímu účelu. Nejdříve jsme museli opravit zatékající střechy, potom vyměnit rozvody vody, po povodni v r. 1997 zbudovat novou kotelnu, vyměnit topení a podlahu v tělocvičně, znovu postavit pódium jeviště, pořídit nejnutnější zvukovou a světelnou techniku. Vybudovali jsme nové loutkové divadlo, posilovnu, částečně i atletický sektor na venkovním cvičišti, průběžně pořizujeme nářadí a náčiní, a dětské dobrodružné hřiště. Pokračuje tradice veřejných cvičení, akademií a Šibřinek (těch ale pouze pro děti), a vznikají tradice nové.

(Zdroj: Internetové stránky Sokola Valašské Meziříčí, citováno dne 6. 9. 2018, http://www.sokol-valmez.cz/o-nasi-jednote/historie-sokolovny , zkráceno) 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.

COOKIES
Vážený Big Parťáku, díky souborům cookies můžeme upravovat a vylepšovat naše webové stránky tak, abychom Vám mohli ukazovat informace týkající se Vašich preferencí a mohou sloužit také k personalizaci obsahu a reklam, k analýze návštěvnosti a ke zobrazení různých pluginů třetích stran (např. sociální sítě). Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“. Samozřejmě můžete v nastavení povolit jen některé druhy cookies, ale v takovém případě nám omezujete možnosti přizpůsobit naši nabídku podle toho, co zrovna hledáte.