Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 24. 6. 2021.

Těšit se můžete na příjemné setkání dětí a rodičů, grilování, lidské pyramidy, kamínkování, zpívání s kytarou u ohně, a také hlavně na představení návrhu naše budoucího praporu. Tentokrát se bude akce odbývat na břehu Vltavy.

Těšíme se na Vás na adrese: Rašínovo nábřeží 65/24, Praha 2 - Vyšehrad.

 

 

 

 

O sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad vznikla 20. dubna 1890. Pro oficiální vznik bylo nutné svolat ustavující valnou hromadu, která zvolila prvního starostu, Fr. Babánka a náčelníka M. Mečíře. V této době spadala jednota do župy Středočeské. Cvičení započalo 1. července 1980 v propůjčené tělocvičně obecní školy na Děkance. O rok později začaly cvičit i  ženy. Jednota mohla cvičit ve svém "svatostánku" až o 43 let později.

Budova T. J. Sokola Vyšehrad byla vystavěna v letech 1932 – 1933. Její financování bylo podporováno „zvláštním stavebním fondem“, do kterého Sokolové více než 40 let přispívali na vznik své základny.

V budově je položen pamětní kámen a pamětní listina, která zní: „Naše sokolovno, budeš domem otevřeným dokořán všem lidem dobré vůle a čistých srdcí. Budeš chrámem kultury tělesné, duševní a mravní. Budeš školou vytrvalosti, kázně, hrdosti a nebojácnosti, poctivosti a síly. Sokolský zdraví duch bude vanouti tvými prostorami, niče vše nezdravé a spuchřelé. Duch Tyršův včetně tebe ochraňuj a buď s námi!“

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.