Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 25. 6. 2021.

Noc sokoloven zahájíme v 17 hodin. Nejdříve si užijeme naši tělocvičnu, po které se nám dlouho stýskalo, zde se pokusíme i o vytvoření  živých pyramid a budou probíhat další rozmanité sportovní aktivity.

Pak se vydáme na noční 4 kilometrový pochod zalesněným údolím na zahradu sestry náčelnice, kde nás čeká táborák a  přespaní ve stanech.

Těšíme se na Vás na adrese: Sokolská 1272, Znojmo.

O sokolovně

První zápisy o „Tělocvičném družstvu“ znojemské české menšiny jsou z léta 1882. Jeho duší byl c. a k. gymnasiální profesor Vojtěch Ryšánek. Tělocvičné družstvo se staralo o právní normu budoucí jednoty a sestavilo prozatímní výbor, který vypracoval stanovy jednoty. Ty byly brněnským místodržitelstvím schváleny 2. března 1883.

Na ustavující valné hromadě 26. března 1883 za přítomnosti 21 členů byly stanovy přijaty a zvolen první řádný výbor (ještě v témže roce přistoupilo 38 činných  a 13 přispívajících členů).
První sokolské stanovy naší jednoty požadovaly po členech: pravidelné společné cvičení, společné výlety, šermování a pěstování zpěvu. Dále k oživení ducha společenského měly sloužit přednášky a rozpravy o věcech tělocvičných a společenské zábavy.

Založení Sokola přineslo českému lidu ve Znojmě pevné uvědomění k příslušnosti českého národa. V idejích sokolství našla česká menšina odvahu žít v nerovném boji s germanizací. 
I legendární píseň notáře a sokolského činovníka Jana Vlka „Přijde jaro přijde“ pomáhala pozvednout uvědomění českého národa.

Bohužel kromě velkého nadšení chybělo vše – tělocvična, nářadí i peníze. Cvičit se začalo, až když byl získán sklep v nynější Besedě, jež tehdy patřila záložně. Tam se v nevyhovujících podmínkách cvičilo s přestávkami dalších 10 let, následně od r. 1894 cvičilo v matiční škole.

Zásluhou sokolských žen je v r. 1895 vytvořen sokolský prapor – jediný viditelný znak českého života spolkového ve Znojmě. Je neuvěřitelné, za jakých podmínek naši předchůdci udržovali a rozvíjeli sokolský život! Např. se nesměli veřejně shromažďovat v městě Znojmě, proto všechna veřejná vystoupení jednoty byla mimo Znojmo (v Třebíči, Moravských Budějovicích, Jevišovicích, Hrotovicích, Jihlavě, Mikulovicích, Jaroměřicích).

Do historie znojemského Sokola a celého českého života se zapsal neocenitelnými zásluhami JUDr. Vilém Veleba, který v r. 1897 přichází do Znojma. Mimo jiné se velkou měrou zasloužil o postavení sokolovny. Její slavnostní otevření se konalo 28. června 1925 při příležitosti konání župního sletu ve Znojmě.

I v našem městě prožívá sokolská organizace největší rozkvět v období první Československé republiky. V roce 1938 čítala členská základna naší jednoty celkem 2 316 členů.

V dlouhé době nacistické a komunistické nesvobody byla organizace Sokol zrušena. Všichni členové věrní Tyršově myšlence byli v těchto dobách nějakým způsobem perzekuováni, připraveni o majetky, práva nebo dokonce i o životy.

Sokol ožívá znovu v roce 1990, i když sokolovnu jsme po zdlouhavých soudních jednáních dostali zpět až v roce 1995.

V současné době máme 470 členů, z toho je víc než polovina dětí a mládeže.
Po stránce náplně tělocvičného programu se dělí činnost do dvou směrů: odbor sportu a oddíl všestrannosti. Odbor sportu obsahuje oddíly registrované v příslušných sportovních svazech, a to sportovní gymnastika, stolní tenis, moderní sportovní karate a kulečník. 
Oddíl všestrannosti nabízí typ rekreačního cvičení pro udržení či obnovení dobré tělesné kondice (určeno pro všechny pohybově nadšené lidi) a všestrannou tělesnou výchovu pro děti od 2 do 15 let. Zahrnuje: specializované cvičení rodičů s malými dětmi, hravé cvičení pro předškoláky, dynamické cvičení pro mladší školní věk, všestranně koncipované cvičení pro dívky, zdravotní, kondiční a speciální cvičení žen, muži hrají rekreačně nohejbal, futsal a tři smíšená družstva taktéž rekreačně volejbal.

Převzato z: http://sokolznojmo.cz/historie/ (26.5. 2021 kráceno, upravováno)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.