Pamětní deska k Tyršovu skonu v Oetzu

Typ stavby: Pamětní desky, solpersteine
Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Podbělohorská
Okres:Hlavní město Praha
Stav objektu:neexistuje
Autor objektu:Bohumil Kafka
Datace:1914, 1925 zasazena do Tyršova domu
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Pamětní deska s reliéfem Miroslava Tyrše od Bohumila Kafky

Tato pymětní deska byla původně určena pro rakouský Oetz na památku tragické smrti Miroslava Tyrše v roce 1884 v řece Acha. Autorem je Bohumil Kafka, který se vydal někdy na konci roku 1913 do Oetzi, aby si prohléd, kam by se deska mohla osadit. Následujícího roku o tom podal zprávu P ČOS, které schválilo jeho návrh. Samotná deska byla hotova v první polovině roku. Před vypuknutím války byla poslána do Oetzu a uložena v hostinci, kde M. Tyrš před smrtí pobýval. Po válce se vrátila do Prahy. V sobotu 23. května 1925 ráno začaly slavnosti k otevření Tyršova domu právě umístěním desky na nově postavené arkádové nádvoří mezi starým palácem a novými budovami (v místech, kde jsou dnes dostavěny záchody). Deska se v těchto místech již nenachází.

V roce 1932 (100 let od narození Tyrše) byl v Moravské Ostravě zasazen do zdi odlitek této pamětní desky. 

Na reliéfu je vyobrazena velká Tyršova hlava bez čapky, hledící vlevo z pozic pozorovatele. Pod ním je nápis M. TYRŠ 8.VIII.1884 Č.O.S. Na novém místě bylo pod desku připsáno: PŘENESENO Z OETZU. MÍSTA SKONU.

Přepis článku, časopis Sokol 1921, str. 127
Tyršova pamětní deska opět  Praze

Jak známo, byla nákladem ČOS před válkou zhotovena velká bronzová pamětní deska – podle návrhu rektora um.-pr. školy ak. sochaře br. B. Kafky – jež měla býti vsazena ve skalách nad místem Tyršova skonu v Tyrolích. Deska byla již dopravena k místu určení a uložena prozaim v hostinci starého Tobiáše Haida, kde též Tyrš naposled přebýval (hostinský z té doby p. Haid dosud žije a na dr. Tyrše se dobře pamatuje). V tomto stadiu byl celý podnik překvapen válkou. Na umístění desky nebylo pak přirozeně v rušných a těžkých těch dobách ani pomyšlení. ČOS rozpuštěna – k desce se nikdo nehlásil. Až opět loni, když majetek ČOS opět úplně soustředěn, vzpomenuto i desky – jaké však překvapení, když z Ötzu došla zpráva, že deska "se ztratila". Zahájeno ovšem ihned pátrání, ne ani vzhledem ku hmotné jako ku velké umělcké hodnotě díla. Několik Čechů-turistů, kteří ve válce navštívili Tyroly, oznámilo, že deska byla spatřena buď v hostinci, buď v polorozbité bedně, nebo konečně ukryta v křoví nedaleko osudného místa. Teprve když vypsána cena na vypátrání desky, došla starostu ČOS br. Scheinerovi, který celé pátrání řídil, zpráva, že deska je opět na světě. Překonány i další obtíže a v těchto dnech přibyla deska zpět do Prahy, aby posvěcena pobytem u místa Tyršovy náhlé smrti, když na splnění původního jejího poslání není dosud ani pomyšlení – zdobila alespoň viditelný pomník tvůrce sokolstva – Tyršův dům v Praze, na který má býti po rozhodnutí předsednictva ČOS definitivně umístěna.   

Zdroj informací, literatura

Časopis Sokol z let 1921, 1928. 

Časopis Jas

Časopis Věstník sokolský

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.