Myslivna Na Králi – zde se setkal Tyrš s Fügnerem

Typ stavby: Pamětní desky, solpersteine
Kraj:Středočeský
Župa:župa Jungmannova
Okres:Beroun
Stav objektu:existuje
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

První setkání Miroslava Tyrše s Jindřichem Fügnerem

Na památku jejich setkání byla na myslivně Král umístěna pamětní deska: "Z přátelství, které uzavřel pod tímto krovem Jindřich Fügner s Dr. Miroslavem Tyršem vzešlo sokolstvo spojující slovanský svět." Po velké přestavbě myslivny je pamětní deska umístěna na plotě.

Vše začalo v době studií Miroslava Tyrše na filozofické fakultě. Někdy v roce 1858 se mu naskytla příležitost si finančně vypomoct. Od továrníka Eduarda Bartelmuse dostal nabídku stát se soukromým učitelem jeho dvou synů v Novém Jáchymově. Bartelmus zde založil továrnu na výrobu bílého nezávadného smaltu. Zámožná rodina, jejichž podnik vyvážel zboží do celého Rakouska, se hlásila k české kultuře a oba hoši byli vychováváni v českém jazyce. Dostatek volného času a poklidné prostředí v krásné krajině umožňovaly Tyršovi studovat, psát články a věnovat se četbě knih. Středem rodiny byla paní Vilemína Bartelmusová, jejíž zásluhou se v jejich venkovském domě potkávali významní představitelé své doby.

Osudové setkání se však událo kousek vedle, v myslivně Na Králi (nebo také U Krále), která je významná i tím, že z ní pocházela matka Josefa Jungmanna. Sem jezdíval Jindřich Fügner se svojí rodinou na letní byt k rodině vzdělaného lesníka Karla Nittingera, který si zakládal na spisovném českém jazyku. Prvně sem přijeli kolem roku 1858. Někdy v roce 1860 Kateřina Fügnerová s dcerou Renátou navštívily dům Bartelmusů. 

Nedlouho poté se Miroslav Tyrš se svými svěřenci vydal do myslivny Na Králi, kde si prvně stiskl ruku s Jindřichem Fügnerem. Ten znal Tyrše z doslechu od svého učitele češtiny Eduarda Novotného a již dlouho si ho přál poznat. Oba muži si i přes desetiletý věkový rozdíl ihned padli do oka, často se setkávali v myslivně a podnikali společné vycházky do okolí. Tentýž rok Jindřich Fügner pozval svého přítele do svého pražského bytu. Tak začalo věrné přátelství, z kterého vzešel Sokol a které bylo bohužel po 5 letech přetnuto Fügnerovou smrtí.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.