Sokolovna Praha Vršovice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Jana Podlipného
Okres:Hlavní město Praha
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Jaroslav Polívka, Alois Dryák
Datace:1933
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Vršovický Sokol byl založen roku 1869 za přítomnosti 40 osob včetně Miroslava Tyrše. Stalo se tak v hostinci "Na Špendlíkářce". Schůze se usnesla, aby nově založený spolek nesl název "Čtenářsko-tělocvičná jednota Sokol vršovicko-vinohradský", a to z toho důvodu, že na konci 60. let 19. století tvořily nepatrné Vinohrady součást Vršovic. Ustavující valná hromada byla svolána na 8. května 1870. 

Cvičení se v počátcích jednoty odehrávala v zahradě hostince "U Krausů", následně jednota využívala místnosti dalších hostinců v okolí. Cvičení po hostincích se stala v budoucnu nevyhovujícími a členstvo začalo uvažovat nad stavbou vlastní sokolovny. To se vršovickým sokolům podařilo v roce 1877, kdy byla stavba na rohu dnešních ulic Francouzské a Rybalkovi dokončena a bylo zahájeno cvičení. Stalo se tak 28. října 1877, opět za přítomnosti Miroslava Tyrše. Samotná slavnost odevzdání tělocvičny jednotě se konala u příležitosti desátého výročí založení Sokola Vršovice dne 1. srpna 1880. Po 30 letech byla budova první vršovické sokolovny prodána za 15 000 korun, protože díky nárůstu členstva již svému účelu nedostačovala. 

Po prodeji sokolovny se cvičilo v měšťanské škole, sestry sokolky (ženský odbor tu byl založen roku 1899) se později ke cvičení scházely v reálce v obou školních tělocvičnách. V roce 1905 bylo na podnět bratra Václava Řezníčka založeno "Družstvo pro postavení nové tělocvičny". V září 1914 předal správní výbor veškeré hotovosti uložené na vkladních knížkách "Družstvu", které po skonečení první světové války v roce 1918 zakoupilo od Občanské záložny stavební pozemek. V roce 1925 byl však výhodně prodán. V roce 1919 získala jednota od obce vršovické pozemek v Heroldových sadech – zde bylo vybudováno letní cvičiště. Dalším stavebním počinem první poloviny 20. let 20. století byla realizace stavby kina "Vzlet".

V 20. letech získala jednota velice lukrativní pozemek v centru Vršovic, na místě, kde dříve stával výletní hostinec "Na kovárně". V neděli 11. května 1931 se uskutečnila slavnost položení základního kamene. Jednota vybírala z 15 došlých stavebních návrhů. Stavební komise nakonec zvolila projekt Jaroslava Polívky a architekta Aloise Dryáka. Definitivní projekt dopracovala Dryákova stavební kancelář. Alois Dryák totiž 6. června 1932 zemřel. Stavbu poté vedl architekt Bohumil Hübschmann. Vlastní stavba sokolovny probíhala v letech 1932–1933 a celkové náklady se vyšplhaly na částku 7 211 000 korun. 

Rozsáhlá novostavba se po svém dokončení skládala ze tří traktů. Z prostorného vestibulu se dalo vejít dovnitř budovy s několika společenskými místnostmi, kavárnou, restaurací, bufetem a klubovnou. Ve dvou horních patrech se nacházelo ubytování "Sokolský domov" s 32 místnostmi. V objektu se nacházely celkem tři tělocvičné sály: velký sál o ploše 657 metrů čtverečních pro členstvo, sál pro dorost a sál pro žactvo. V zadním traktu se nacházela hudební síň, knihovna, archiv, šatny, sprchy a jednací síň, v jejímž průčelí byla umístěna busta Renáty Tyršové od akademického sochaře Fialy. Celkem měla budova dvě patra podzemní a tři nadzemní, ke svahu pak čtyři patra. Celý objekt byl vytápěn ústředním topením. 

Na jaře 1941 byla budova sokolovny obsazena Němci. Ještě předtím se podařilo členům ze sokolovny odnést a uschovat prapory, archivní materiály i některé nářadí. Odpoledne 5. května 1945 se podařilo shromážděným sokolům vyhnat německé okupanty ze sokolovny. Následuje však éra sloučené tělovýchovy a zrušení Sokola. Rozsálhý objekt sokolovny od roku 1990 opět využívá Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice.

Zdroj informací, literatura

Slavnostní list k šedesátému výročí Tělocvičné jednoty Sokol Vršovice 1870–1930. Vydala Tělocvičná jednota Sokol ve Vršovicích.

Diplomová práce: KOMANICKÁ, Michaela. Dějiny Sokola Praha Vršovice 1870–1938. Praha: UK, FTVS. 2010. 

100 let vršovické tělovýchovy. Vydala TJ Praha-Vršovice 1870. 

Webové stránky Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice: https://www.sokolprahavrsovice.cz/o-nas/historie-tj-sokol-praha-vrsovice/

Wikipedia, heslo "Vršovická sokolovna": https://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ovick%C3%A1_sokolovna

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.