Sokolovna Ústí n. Orlicí-Hylváty (U Tří mostů)

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Pardubický
Župa:župa Východočeská-Pippichova
Okres:Ústí nad Orlicí
Stav objektu:existuje
Datace:přestavba z roku 1927
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Sokolská jednota v Hylvátech byla založena v roce 1919. Po tři roky, až do podzimu 1922, využívala jednota spolkové místnosti v pivovarské restauraci, od 28. října v hostini "U tří mostů", kde byl i sál k hraní divadla. V témže roce zamýšlel pan rada Karel Nováček postavit na pozemku určeném pro školní budovu český dům se cvičebním sálem, místností pro mateřskou školku či knihovnu. Výsledkem jednání byl prodej hostince "U tří mostů", získané peníze se měly použít na stavbu zmíněného českého domu. V roce 1924 koupili hostinec manželé Čapkovi. Smlouvou bylo ošetřeno, že hylvátský Sokol bude moci v hostinci cvičit za dřívějších podmínek. O dva roky později se ale Čapkovi rozhodli přestavět sál na kuchyň, což by patrně znamenalo konec místní sokolské jednoty. Tak tedy Sokol Hylváty hostinec nakonec koupil do svého vlastnictví, a to i přes značné zadlužení. 

Dluhy způsobené koupí hostince "U tří mostů" se dařilo splácet díky divadelním představením, která měla velký úspěch. Později jednota zažádala o kinematografickou licenci, ale její udělení bylo podmíněno stavbou nové budovy. Tak se začalo se stavbou sokolovny. Jednota ale v té době neměla žádné prostředky pro financování stavby, a tak došlo na rozesílání prosebných listů. Díky získání peněžních darů byla stavba sokolovny zachráněna. Stavět se začalo 18. dubna 1927. Členové jednoty každý den na staveništi pomáhali. Dne 4. září 1927 začal v sokolovně fungovat biograf. Při slavnostním uvedení do provozu poděkoval starosta jednoty bratr J. Mareš a předseda stavebního odobru bratr L. Vaňous všem dárcům a příznivcům.

 

 

Zdroj informací, literatura

https://www.ousti.cz/misto/u-tri-mostu/

https://sokol-hylvaty.wgz.cz/rubriky/historie/historie-tj-sokol-hylvaty

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.