Sokolovna v Dobříši

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Středočeský
Župa:župa Jungmannova
Okres:Příbram
Stav objektu:existuje
Autor objektu:bratři Burianové
Datace:1919
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Myšlenka na založení Sokola v Dobříši se objevuje po 15. srpnu 1864, kdy místní Občanská beseda slavnostně přivítala výpravu Sokola Pražského, která se vracela z Příbrami na dráhu v Řevnicích právě přes Dobříš. Stanovy nového spolku byly výnosem tehdejšího c. k. místodržitelsltví schváleny v sobotu 5. září 1868, č. 44.802. V říjnu se konala první valná hromada nové jednoty za účasti 21 osob, samotná činnost byla zahájena 1. listopadu. První název zněl "Tělocvično-hasičská jednota na Dobříši". Hasičská jednota se osamostatnila v polovině 80. let 19. století. 

V květnu 1887, po útlumu činnosti jednoty v 70. letech 19. století, byl založen fond pro stavbu tělocvičny. Již dříve jednota zakoupila nové cvičební nářadí. V roce 1888 se stal starostou dobříšského Sokola bratr Antonín Suchomel. Tehdy se začalo usilovně pracovat na utužení členské základny a na zkvalitnění cvičení. A právě tehdy začínají sokolové stále více uvažovat o stavbě vlastní tělocvičny. V roce 1889 byla zakoupena stavební prarcela v dnešní Lidické ulici. Nepříznivé místní poměry a nedostatek finančních prostředků stavbu nakonec oddálily. Za špatnou finanční situací stálo velmi časté stěhování jednoty z místa na místo a hledání vhodných prostor pro cvičení. Cvičilo se v hostinci U Hájků, poté v Hotelu Heinz čp. 78 na zahradní verandě, v zimě si jednota pronajímala místnost v domě čp. 60 u pana Progresa.

K dalšímu stěhování jednoty dochází v roce 1891, kdy se členové přesouvají do hostince U bílého lva. V této době se opět začala finanční situace jednoty zhoršovat, ubývalo i členů. Bylo proto přistoupeno k prodeji parcely v Lidické ulici, a to v roce 1896. V roce 1897 přesídlila jednota do místnostní Občanské Besedy čp. 70, kde měla platit roční nájemné 15 zlatých. Veškeré tělocvičné nářadí bylo tehdy pojištěno o banky Slavie na 300 zlatých. O dva roky později místní školní rada povolila dobříšskému Sokolu využívat školní tělocvičnu s tím, že nářadí bude k dispozici i žactvu. Tehdy byl také vytvořen stavební základ pro stavbu tělocvičny – 200 zlatých. Ještě před první světovou válkou jednota uvažovala o zakoupení bývalé synagogy. Plány ale přerušila válka. Činnost v jednotě do května 1916 udržovalo pouhých 19 členů, pak činnost ustala. K jejímu obnovení došlo 5. března 1918. Stěžejním úkolem se stalo postavení vlastní sokolovny. Události tehdy nabraly rychlý spád. Už 14. ledna 1919 podepsala jednota kupní smlouvu s majiteli velkostatku – jednota zakoupila budovu hostince U bílého lva a budovu staré synagogy, a to za částku 65 000 korun. O měsíc později byly předloženy první stavební plány nové sokolovny a úpravy hostince. Mezi těmito návrhy vybral Sokol v Dobříši projekt bratří Burianů. Dne 3. června 1919 se začalo s demolicí a o měsíc později, 6. července, se odehrála slavnost položení základního kamene. Vlastní stavba byla zahájena 21. července, kdy byl do plechové skříňky uložen zakládající spis, mince, známky a dobový tisk. Stavební práce probíhaly velmi rychle. Již 25. prosince 1919 se konala tělocvičná akademie, o den později bylo sehráno na novém sokolském jevišti divadelní představení. V nové sokolovně začíná tou dobou rovněž promítat kino. Ve 20. letech 20. století je za sokolovnou vybudováno letní cvičiště.

V dubnu 1941 byla sokolovna zabrána německými vojáky, všechny sokolské symboly byly z budovy odstraněny. Činnost v sokolovně byla nakrátko obnovena po válce. Po listopadu 1989 byl Sokol v Dobříši obnoven k 6. prosinci 1990, kdy se v sokolovně konala ustavující členská schůze, na níž byl zvolen nový výbor jednoty.

Zdroj informací, literatura

KROPÁČEK, L. Dějiny Sokola Dobříšského 1868–1923. Nákladem Tělocvičné jednoty Sokol v Dobříši: Dobříš, 1923.

Sokol Dobříš 130 let. K 130. jubileu vydáno nákladem Sokola Dobříš, 1998. 

150 let. T. J. Sokol Dobříš 1868–2018. Vydáno u příležitosti 150. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Dobříš: Dobříš, 2018. 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.